Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Brožíková, Eva  
  • Brožíková, Eva  
  •  
  • Koterovská 86 
  • 326 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Brožíková, Eva

Die bildende Künstlerin Eva Brožíková wurde 1964 geboren. Eine künstlerische Ausbildung erhielt sie in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, als sie die J.A.Komenský-Akademie besuchte. Ihre Laufbahn startete erst die "Entdeckung" einer Materie, die sehr gut mit künstlerischen Ölfarben harmonierten, durch ihren Ehemann. 2001 begann sie diese Materie für die Härtung von Leinenvlies und anderen Draperien, aus denen sie strukturierte (dreidimensionale) Bilder mit interessanten Reliefen bildet. Um ihre Arbeit herrschte Anfangs solch ein Interesse, dass den Werken deren Arbeitstitel Gehärtete Draperie blieb.

Die Künstlerin begann sich 2003 auch für andere Techniken zu interessieren und ergänzt so die Draperien mit Metall, Mineralien oder Holz. Die Werke des Ehepaares finden siech in hunderten von Haushalten, in mehreren zehn Unternehmen, sie fanden ihren Weg bis über den Ozean und zu tschechischen Berühmtheiten. Mit einhundertfünfzig Emails und Draperien haben sie auch das Sanatorium WESTEND in Marienbad verziert.

Brožíková, Eva

Výtvarnice Eva Brožíková se narodila v roce 1964. Výtvarné vzdělání získala v 90. letech 20. století, kdy navštěvovala akademii J.A.Komenského. Její výtvarnou dráhu nastartoval až manželův "objev" hmoty, která tak výborně ladila s uměleckými olejovými barvami. V roce 2001 začala tuto hmotu používat pro tvrzení lněných roun a jiných draperií, z nichž vytváří strukturované (trojrozměrné) obrazy se zajímavými reliéfy. O práce byl od počátku takový zájem, že dílkům už zůstal pracovní název Tvrzené draperie.

Autorka se v roce 2003 začíná zajímat i o jiné výtvarné techniky a draperie doplňuje kovem, minerály a dřevem. Díla obou manželů lze najít ve stovkách domácností, desítkách firem, zatoulaly se už i za oceán a k českým celebritám. Stopadesáti emaily a draperiemi vyzdobili také lázeňský dům WESTEND v Mariánských Lázních.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB