Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Cihlar, Tomas 
  • Cihlář, Tomáš 
  •  
  • Pačejov 170 
  • 341 01 Horažďovice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Cihlar, Tomas

Mgr. Tomas Cihlar wurde 1956 in Sušice geboren. Nachdem dem Besuch des Gymnasium studierte er an der Pädagogischen Fakultät in Pilsen. Seit dem Examen arbeitet er bis heute als Lehrer in der kleinen Dorfschule von Pačejově bei Horažďovice. Seine schriftstellerische Tätigkeit erstreckt sich vor allem auf das Schreiben von Büchern mit historischen oder regionalen naturkundlichen Themen. Veröffentlichte Bücher: - Pošumavské - Brauereien - Pošumavské - Betriebe für Schwefelholz - Enzyklopädie "Sumava-priroda-historie-zivot" (Mitautor)

Cihlář, Tomáš

Mgr. Tomáš Cihlář se narodil v roce 1956 v Sušici a po studiích na místním gymnáziu absolvoval Pedagogickou Fakultu v Plzni. Po ukončení Pedagogické fakulty začal pracovat jako učitel na malé vesnické škole v Pačejově u Horažďovic, kde působí dodnes. Jeho publicistická činnost se zaměřuje především na psaní knih s historickou či přírodovědnou regionální tématikou. Vydané knihy: - Pošumavské pivovary - Pošumavské sirkárny - encyklopedie "Šumava-příroda-historie-život" (spoluautor).
Rendert Time: 0,166 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB