Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Maierhofer, Hans-Kalligraf 
  • Maierhofer, Hans-Kalligraf 
  •  
  • Dänzergasse 5 
  • 93047 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Maierhofer, Hans-Kalligraf

Hans Maierhofer, geb. 1959 in Neunburg vorm Wald, lebt und arbeitet als Kalligraf in Regensburg. Die Kalligrafie begleitete ihn bereits während seiner 10-jährigen Arbeit in sozialen Berufen. Nach autodidaktischen Studien, Weiterbildung und Seminarbesuchen am Insitiut für Kunsterziehung an der Uni Regensburg wurde die Kalligrafie zum Beruf. Kalligrafische Auftragsarbeiten und das Unterrichten - bundesweit und in der eigenen Schreibschule - sind dabei die Schwerpunkte der praktischen Auseinandersetzung mit der Kalligrafie.

Die theoretischen Bezugspunkte der Arbeit als Kalligraf sind in einer Auseinandersetzung mit Formaspekten noch vor der Manifestation im Graphem zu sehen. Die Formdarstellungen Kandiskys in Bezug auf Grafik, Malerei, Musik werden mit Erkenntnissen der Gestaltpsychologie in Einklang gebracht ("die Form die wir formen formt uns"). Dazu und zum allgemeinen Stand der Kalligrafie in Deutschland gibt Hans Maierhofer seit 1998 monatlich einen kalligrafischen Rundbrief heraus (kann über e-mail angefordert werden). Seit 2002 unterrichtet er Kalligrafie an der Meisterschule für Keramik in Landshut und initierte in diesem Jahr den "Landshuter Kalligrafie-Zirkel". Im Jahre 2003 wurde der Oberpfälzer Kalligrafiezirkel in Bodenwöhr gegründet. Es besteht dabei auch der Wunsch, mit Kalligrafieinteressenten aus Tschechien in Kontakt zu kommen.

Maierhofer, Hans-Kalligraf

Hans Maierhofer, narozen 1959 v Neunburg vorm Wald, žije a pracuje jako kaligraf v Řezně. Kaligrafie ho doprovázela během jeho práce v sociální oblasti po dobu 10 let. Po autodidaktických studiích, dalším vzdělávání a návštěvách seminářů v Institutu pro umění na Univerzitě v Řezně se stala kaligrafie jeho povoláním. Kaligrafické práce na zakázku, vyučování, po celém Německu a ve vlastní škole, jsou přitom praktickým výkladem jeho chápání kaligrafie.

Střet teoretické kaligrafie s její formou můžeme vidět v manifestaci grafému. Kandinského chápání tvaru ve vztahu k grafice, malířství, hudbě je sladěno s poznatky tvarové psychologie ("forma, kterou formujeme, formuje nás"). K tomu a všeobecnému stavu kaligrafie v Německu vydává Hans Maierhofer od roku 1998 měsíčně jeden kalifrafický, oběžný dopis (může být rozesílán e-mailem). Od roku 2002 vyučuje na Keramické škole v Landshutu a inicioval v tomto roce "Landshutské kaligrafiké sdružení." V roce 2003 byl založen Hornofalcké kaligrafické sdružení v Bodenwöhr. Tito umělci by také rádi navázali kontakt s českými kaligrafy.

Fotogalerie • Fotogalerie

Atelier für Kalligrafie |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,178 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB