Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Info • Info

KRB - Verbund südböhmischer DichterInnen

  • KRB ist ein Verbund von DichterInnen Südböhmens. Die Mitglieder leben und arbeiten in České Budějovice (Budweis), Český Krumlov (Böhmisch Krumau) und Krnín. Der Name KRB leitet sich von den Anfangsbuchstaben dieser Orte ab.
  • KRB stellt einen Ort der Begegnung dar, einen Ort, an den man stets gern zurückkehrt.
  • KRB ist ein Palindrom des Wortes brk (Federkiel) und vom Federkiel zum Schreiben und zur Poesie ist es nur ein kleiner Schritt.
  • KRB ist nicht zuletzt ein Ort, an dem die Mitglieder misslungene Schöpfungen einbringen und daraus immer noch ein ausgesprochen angenehmes Gefühl ziehen können.

Der Verbund südböhmischer DichterInnen KRB wurde am 18.11.2002 im Budweiser Literaturcafé Měsíc ve dne (Mond bei Tag) nach annähernd zehnjähriger Tätigkeit der Gründungsmitglieder in den Bereichen Musik, Theater und Literatur gegründet. Der Verbund organisiert Literaturabende, poetische Kabaretts, Poesiefestivals und ähnliche Kulturveranstaltungen.

KRB - Sdružení jihočeských básníků

  • KRB je sdružení básníků Jižních Čech. Členové sdružení přebývají a tvoří v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a Krníně. Název KRB v sobě hýčká písmenka právě ze jmen těchto obcí.
  • KRB symbolizuje místo pro setkávání, místo, kam je vždy příjemné se vrátit.
  • KRB je palindromem slova brk, a od brku je ke psaní a k poezii jen krůček.
  • KRB je v neposlední řadě místo, kam lze nepovedené výtvory členů sdružení vhodit a zároveň mít z této činnosti vysloveně hřejivý pocit.

Sdružení jihočeských básníků KRB vzniklo dne 18. 11. 2002 v českobudějovické literární kavárně Měsíc ve dne po zhruba desetileté tvorbě jeho stávajících členů v oblasti hudby, divadla a literatury. Sdružení pořádá literární večery, poetické kabarety, festivaly poezie a podobné kulturní vzácnosti.
Rendert Time: 0,343 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB