Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Krohn, Barbara 
  • Krohn, Barbara 
  •  
  • Killermannstraße 40 
  • 93049 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Krohn, Barbara

Barbara Krohn, Jahrgang 1957, wuchs in Hamburg auf und vermisst noch immer das Meeresrauschen in Böhmen. Nach dem Studium der Germanistik und Italianistik in Hamburg lehrte sie vier Jahre als DAAD-Lektorin deutsche Sprache und Literatur an der Universität in Neapel. Seit über 20 Jahren lebt sie als Schriftstellerin, literarische Übersetzerin und Dozentin für Kreatives Schreiben mit ihrer Familie in Regensburg.

Ihr Debütkrimi „Der Tote unter der Piazza“ (1998) war ebenso wie „Weg vom Fenster (1999) für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert. „Rosas Rückkehr“ (2002) wurde 2006 vom ZDF unter dem Titel „Der Tote am Strand“ verfilmt. 2003 erschien der Reigen-Erzählband "Die Liebe der anderen" und 2004 der Lyrikband "Orte der Liebe" (Lichtung Verlag). Es folgten zahlreiche Kurzkrimis und Erzählungen sowie die bislang dreiteilige Neapelkrimiserie um Commissario Gentilini und die Hamburger Journalistin Sonja Zorn (Goldmann). 2010 erschienen die poetischen Miniaturen "Alltagsrettung" (Lichtung Verlag).

Barbara Krohn war aktives Mitglied im Kunstverein GRAZ in Regensburg und arbeitet gern mit anderen Künstlern zusammen, so bei den Text-Bild-Projekten "Augenschein - gelesene Bilder" (mit Gisela Conrad, Barbara Regner, Susanne Werner-Eichinger) und "Mit Leib und Seele" (mit Gisela Conrad, Barbara Regner, Elfi Hartenstein), das 2001 im Regensburger Kunst- und Gewerbeverein ausgestellt wurde. 

Seit 2003 unterrichtet sie "Kreatives Schreiben" im Rahmen der Regensburger Schülerakademie, seit 2008 gibt sie im In- und Ausland auch Kurse für Erwachsene. Die Autorin kommt für Lesungen und Kurse gern an Schulen und freut sich über den Dialog mit anderen Lesenden und Schreibenden. 2013 erschien "Per Bus durch die Zeit", ein von ihr initiiertes und betreutes Romanprojekt der SchülerInnen der Regensburger Schülerakademie (Edition Kreatives Schreiben im KernVerlag).
2002 erhielt Barbara Krohn den Kulturförderpreis der Stadt Regensburg. 2011 ermöglichte ein Aufenthaltsstipendium des Schwandorfer Künstlerhauses einen sechswöchigen Schreibaufenthalt im Virginia Center for the Creative Arts (VCCA) in den USA. 2012 erhielt sie für ihr schriftstellerisches Werk den erstmals verliehenen Kunstpreis der REWAG-Kulturstiftung für Literatur.

Sie ist Mitglied im VS Ostbayern und im Syndikat.

Mehr Informationen:
www.barbara-krohn.de
www.kreatives-schreiben-regensburg.de 

Krohn, Barbara

Barbara Krohn, ročník 1957, vyrostla v Hamburgu a stále ještě postrádá šumění moře v Čechách. Po studiu germanistiky a italistiky v Hamburku vyučovala jako lektorka DAAD čtyři roky německý jazyk a literaturu na Univerzitě v Neapoli. Již přes 20 let žije jako spisovatelka, literární překladatelka a docentka kreativního psaní se svou rodinou v Řezně.

Její detektivka "Mrtvý pod Piazzou" (1998), s kterou debutovala, byla právě tak, jako "Pryč od okna" (1999) nominována na cenu Friedricha Glausera. "Návrat Růži" (2002) byl v roce 2006 zfilmován televizí ZDF pod názvem "Mrtvý na pláži". V roce 2003 vyšla ve vydavatelství Reigen sbírka povídek "Láska jiných" a v roce 2004 lyrická sbírka "Místa lásky" (Vydavatelství Lichtung). Následovaly četné krátké detektivky a povídky, jakož i zatím třídílná detektivní série z Neapole o komisaři Gentilinim a hamburské žurnalistce Sonji Zornové (Goldman). V roce 2010 vyšly poetické miniatury "Záchrana všedního dne" (Vydavatelství Lichtung).

Barbara Krohn byla aktivním člen v Uměleckém spolku GRAZ v Řezně a ráda spolupracuje s jinými umělci, jako u textově obrazových projektů "Vzezření - čtené obrazy" (s Giselou Conradovou, Barbarou Regnerovou, Susanne Werner-Eichingerovou) a "S tělem a duší" (s Giselou Conradovou, Barbarou Regnerovou, Elfi Hartensteinovou), který byl v roce 2001 vystaven v Uměleckoprůmyslovém spolku v Řezně.

Od roku 2003 vyučuje "Kreativní psaní" v rámci Řezenské žákovské akademie, od roku 2008 poskytuje doma i v zahraničí též kurzy pro dospělé. Autorka ráda přichází s čtením a kurzy do škol a těší se na dialog s ostatními čtenáři a píšícími. V roce 2013 vyšel román "Cesta časem autobusem), románový projekt žáků Řezenské žákovské akademie, který sama iniciovala a vedla (Edice Kreativní psaní ve vydavatelství Kern).
V roce 2002 získala Barbara Krohn Cenu za podporu kultury Města Řezna. V roce 2011 jí umožnilo pobytové stipendium schwandorfského Domu umělců šestitýdenní pobyt věnovaný spisovatelským aktivitám ve Virgina Center for the Creative Arts (VCCA) v USA. V roce 2012 obdržela za své dílo poprvé udělenou cenu umění Kulturní nadace REWAG za literaturu.

Je členkou Svazu německých spisovatelů Východní Bavorsko a v Syndikátu.

Více informací:
www.barbara-krohn.de
www.kreatives-schreiben-regensburg.de 

Fotogalerie • Fotogalerie

Barbara Krohn, Schriftstellerin, Dozentin für Kreatives Schreiben, Übersetzerin | Barbara Krohn, spisovatelka, docentka kreativního psaní, překladatelka
Zwischen den Gleisen (Kunstverein GRAZ) | Mezi kolejemi (Spolek umění GRAZ)
Lesung im Hinterhofsalon (Köln) mit der Pianistin Kanade Joho | Čtení v Salonu Hinterhof (Kolín) s klavíristkou Kanade Joho
Lesung beim Fest im Fluss, Regensburg | Čtení při svátku Fest im Fluss, Řezno
Rendert Time: 0,166 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,32 MB