Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kubišta, Přemysl  
  • Kubišta, Přemysl 
  •  
  • Plzenecká 33 
  • 326 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Kubišta, Přemysl

Der bekannte Pilsner Schauspieler, Sänger und Moderator Přemysl Kubišta wurde 1955 in Prag geboren. Er studierte Gesang am Staatlichen Konservatorium in Prag bei den Professoren K. Petr und J. Hlavsa. Nach seiner Tätigkeit im Vít-Nejedlý-Armeekunstensemble in Prag und im Symphonieorchester der Hauptstadt Prag FOK, trat er als Solist in das Nationaltheater in Brünn ein. Nach zwei Jahren nahm er das Soloengagement im J.K.Tyl-Theater in Pilsen an. Seit 1987 widmet er sich professionell der Organisation, Mitwirkung und der Regie von Programmen historischer Feste, Festessen und Bankette, dem Moderieren und der Dramaturgie von Wettbewerben, Bällen und Firmenpräsentationen. Er tritt auch mit der Gruppe c.k. ŠRAML auf, die sich auf Lieder Österreich-Ungarns, Lieder des I. Weltkrieges, Altpragercouplets, Schlager der tschechischen Gaststätten und Lieder von Karel Hašler spezialisiert hat.

Kubišta, Přemysl

Známý plzeňský herec, zpěvák a moderátor Přemysl Kubišta se narodil v roce 1955 v Praze. Vystudoval na pěveckém oddělení Státní konzervatoře v Praze u profesorů K. Petra a J. Hlavsy. Po svém působení v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého v Praze a v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK, nastoupil jako sólista do Národního divadla v Brně. Po dvou letech přijal sólové angažmá v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Od roku 1987 se profesionálně věnuje organizování, účinkování a režii programů historických slavností, hostin a banketů, moderování a dramaturgii soutěží, plesů a firemních prezentací. Vystupuje též z kapelou c.k. ŠRAML, která se zaměřuje na písně Rakouska-Uherska, písně I. světové války, staropražské kuplety, šlágry českých hospod i písničky Karla Hašlera.
Rendert Time: 0,169 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB