Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Končel, Jiří  
  • Končel, Jiří  
  •  
  • Husova 26 
  • 326 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Končel, Jiří

Der Pilsner Maler Jiří Končel studierte an der Mittleren Pädagogischen Schule in Pilsen. In künstlerischen Fragen suchte er Rat bei den Pilsner Künstlern Pavel Maur, Jaroslav Voltučka, František Koliha und Lumír Topinka. In den siebziger Jahren absolvierte er die Pädagogische Fakultät in Pilsen, Fachrichtung Kunsterziehung. In diesen Jahren hat er an einer Reihe von Ausstellungen und Wettbewerben teilgenommen. Hervorragend hat er sich beim gesamtstaatlichen thematischen Wettbewerb platziert. Danach kam es aus persönlichen Gründen zu einer Unterbrechung seiner künstlerischen Tätigkeit. Jiří Končel hat weiterhin am Kulturleben als Pädagoge teilgenommen und bis zur Jahrhundertwende hat er sich der künstlerischen Tätigkeit nur am Rande gewidmet. Als aktiver Maler kehrt Jiří Končel in die künstlerische Szene erst 2003 zurück, nach 27 Jahren. In seinen Werken konzentriert er sich auf Landschaften.

Končel, Jiří

Plzeňský malíř Jiří Končel vystudoval Střední pedagogickou školu v Plzni. Po výtvarné stránce jej vedli plzenští výtvarníci Pavel Maur, Jaroslav Voltučka, František Koliha a Lumír Topinka. V sedmdesátých letech absolvoval Pedagogickou fakultu v Plzni, obor výtvarná výchova. V těchto letech se zúčastnil řady výstav a soutěží. Skvěle se umístil v celonárodní tematické soutěži. Poté došlo k přerušení jeho umělecké činnosti z osobních důvodů. Jiří Končel se dále účastnil kulturního života jako pedagog a do přelomu století se věnoval výtvarné činnosti jen okrajově. Jako aktivní malíř se Jiří Končel vrací na výtvarnou scénu až v roce 2003, po 27 letech. Ve své tvorbě se zaměřuje na krajiny.
Rendert Time: 0,149 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB