Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kozák, Jan (Mgr.) 
  • Kozák, Jan (Mgr.) 
  •  
  • Díly u Klenčí, č. 33 
  • 345 33 Díly u Klenčí 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Kozák, Jan (Mgr.)

Vorträge und Veröffentlichungen zu folgenden Themen: - Botschaft der alten Gnosis - Neue Erkenntnisse über die historische Gestalt von Jesus Christus - Der indische Veda und ihre Tradition - Mythos und Märchen - der Unterschied - Erklärung der bekanntesten Weltmythen und -legenden vom Gesichtspunkt der Gnosis - Das alte europäische Heidentum als eine geschlossene Weltansicht - Wassermänner in Volkserzählungen

Kozák, Jan (Mgr.)

Přednášky: - Poselství starověké gnoze - Nové poznatky o historické postavě Ježíše Krista - Indická véda a její tradice - Mýtus a pohádka – jaký je mezi nimi rozdíl - Výklad nejznámějších světových mýtů a legend z hlediska gnoze - Pohanství jako ucelený religiózní pohled na svět - Vodníci v lidových příbězích
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB