Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Balšán, Václav - Maler 
  • Balšán, Václav - malíř 
  •  
  • Ondřejská 42 
  • 361 20 Karlovy Vary 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Balšán, Václav - Maler

Der Maler, Zeichner und Pädagoge Václav Balšán (1949) formt seit den 70er Jahren seinen einzigartigen und sehr expresiven bildenden Stil. Die erstmalige Figuralorientierung mit der sozial-kritischen und sarkastischen Hyperbel orientierte er allmählich auf die Naturwelt und Landschaft. Im Jahre 1982 realisierte er seine erste selbständige Ausstellung, seit dieser Zeit formte sich seine eigenständige bildende Zeichensprache. Seine Grundinspiration bilden vor allem Naturformationen - Hügel, Steine, Baumstämme, Spalten, Graspflanzen oder Senkungen. Oft bemüht er sich, die allgemeinen Naturprozesse und Vorgänge wie Geburt und Untergang zu äußern. In der letzten Zeit umgeht Autor auch nicht den Druck der neuzeitlichen Idole unserer postmodernen Gegenwart (Hamburger, Handy, Hörnchen usw.). Er zeichnet sie mit Ironie auf die umfangreichen Leinwände. Die reife Äußerung des Autors gehört zu den unbestreitbaren bildenden Werten, die eine Reihe der Ausstellungen bei uns und auch im Ausland und auch seine Vertretung in vielen Galerien überprüfte.

Balšán, Václav - malíř

Malíř, kreslíř a pedagog Václav Balšán (1949) již od sedmdesátých let 20. století formuje svůj osobitý a velmi expresivní výtvarný styl. Prvotní figurální zaměření se sociálně kritickou a sarkastickou nadsázkou postupně přeorientoval na svět přírody a krajiny. Od roku 1982, kdy uskutečnil svoji první samostatnou výstavu, se utvářel jeho svébytný výtvarně znakový jazyk. Základní inspirací jsou mu především přírodní útvary – kopce, kameny, kmeny, štěrbiny, traviny či prohlubně. Často se snaží také o vyjádření obecných přírodních procesů a dějů jako jsou zrození a zanikání v krajině. V poslední době se autor nevyhýbá ani intenzivnímu tlaku novodobých "idolů" naší postmoderní současnosti /hamburgery, mobily, rohlíky apod./, které s ironií zpodobňuje na svých rozměrných plátnech. Autorův vyzrálý projev patří k nepopiratelným výtvarným hodnotám, které prověřila řada výstav u nás i v zahraničí a také jeho zastoupení v mnoha galerijních sbírkách.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,175 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB