Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bauer, Franz - Pantografie 
  • Bauer, Franz - Pantografie 
  •  
  • Jahnstr. 10 
  • 93413 Cham 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Bauer, Franz - Pantografie

Pantografie ist inszenierte Fotografie, Theater in Bildern Der Ablauf: Von der Bildidee (das Bild kreieren, die Aussage des Bildes mitzugestalten, Location) über den Workshop (Ausdrucksarbeit, kreatives Miteinander, individuelle Bewegungsformen, Theaterimprovisation, Feedbackarbeit) zur Inszenierung (Ausdruckssicherheit, Spaß und Freude an der Darstellung, Rolle, Requisiten, Schminke) und zum Schluss die Fotografie (Professionelle Ausrüstung, Ausleuchtung und Material). Die Philosophie: Viele Köpfe haben verschiedene Ideen. Jeder kann sich inhaltlich einbringen. Die persönliche Darstellungskraft wird geweckt und die Wahrnehmung gefördert. Es gibt kein "Blöd" oder "Sich dumm anstellen". Das kreative Miteinander schafft Teamgeist und stärkt die Gruppe.Das Resultat ist sichtbar und die Teilnehmer können sich mit dem Ergebnis identifizieren. Bilder sagen mehr als tausend Worte! Vita von Franz Bauer (Mime und Fotograf): geboren 1964 Beruflicher Werdegang Ausbildung zum Fotografen in Regensburg (2 Jahre) Fortbildung in Kultur- und Sozialmanagement (6 Monate) seit 1996 selbstständig als freischaffender Künstler in Fotodesign und der darstellenden Kunst Pantografie 1997 Entstehung des Konzeptes "pantografie" "pantografie-intermezzo" - spontane Ausdrucksfotografie auf Veranstaltungen Konzept "pantografie" als Angebot für Firmen, Unternehmen, Theater ... Veranstaltung "Szenische Lesung und Pantografie" Darstellende Kunst seit 1989 Bühnenerfahrung Gauklertheater "Mehr oda wenga" (Mehr oder weniger) "Herr von Kleid (Franz Bauer) und Annegret (Lisa Burkert)"- Regiearbeit bei Günter Klingler Infotainment für Messen, Tagungen, Präsentationen Kabaretstück: "Der Meister gestern - heute - morgen"

Bauer, Franz - Pantografie

Pantografie je inscenovaná fotografie, divadlo v obrazech. Průběh: Od obrazové myšlenky (vytvoření obrazu, spoluvytváření výpovědi obrazu, lokalizace) přes workshop (práce na výrazu, kreativní spolupráce, individuální formy pohybu, divadelní improvizace, práce na zpětné vazbě) k inscenaci (jistota ve výrazu, zábava a radost z představení, role, rekvizity, líčidla) a nakonec fotografie (profesionální výbava, osvětlení a materiál). Filozofie: Mnoho hlav má různé nápady. Každý se může podílet na obsahu. Je probouzena síla osobního znázornění a podporováno vnímání. Není možné ze sebe udělat hlupáka. Kreativní spolupráce vytváří týmového ducha a posiluje skupinu. Výsledek je zřejmý a účastníci se s ním mohou identifikovat. Obrazy řeknou více než tisíc slov! Životopis Franze Bauera (mim a fotograf): narozen v roce 1964 Profesní vývoj vzdělání jako fotograf v Řezně (2 roky) další vzdělání v oblasti kulturního a sociálního managementu (6 měsíců) od roku 1996 umělec na volné noze v oblasti fotografického designu a výtvarného umění Pantografie 1997 vznik konceptu "pantografie" "pantografie-intermezzo" – spontánní výrazová fotografie na akcích Koncept "pantografie" jako nabídka pro firmy, podniky, divadla ... Akce "Scénické čtení a pantografie" Výtvarné umění od roku 1989 jevištní zkušenosti Kejklířské divadlo "Mehr oda wenga" (Méně nebo více) "Herr von Kleid (Franz Bauer) und Annegret (Lisa Burkert)" (Pan von Kleid a Annegret) - režijní práce Günter Klingler Podávání informací zábavnou formou pro veletrhy, zasedání, prezentace Kabaretní vystoupení: "Der Meister gestern - heute - morgen" (Mistr včera – dnes – zítra).
Rendert Time: 0,177 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB