Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Ďuriš, Milan  
  • Ďuriš, Milan 
  •  
  • Skrétova 32 
  • 301 25 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Ďuriš, Milan

Milan Ďuriš ist seit 1982 Maler. In den Jahren 1985 - 1994 studierte er beim Prof. Jiří Patera. Er ist Mitglied der Union der bildenden Künstler der Pilsner Region, der Kunstgruppe P89 und der Assoziation Momentary Art. Der Autor stellte seine Werke schon in vielen Sonder- sowie Gruppenausstellungen in Tschechien, in der Slowakei, in Deutschland, Frankreich und in den USA aus.

Er nahm auch an mehreren Wettbewerbs- und Wohltätigkeitsausstellungen sowie an internationalen Symposien teil. Er ist in den Sammlungen des Westböhmischen Museums in Pilsen sowie in zahlreichen Privatsammlungen in der Tschechischen Republik, in der Slowakei, in Deutschland, Österreich, Holland, Frankreich, Kanada, Australien und den USA vertreten. Seine Bilder sind mit einem großen Gefühl für die Komposition und die Farbenauswahl geschaffen. Sehr interessant sind auch seine Arbeiten auf Grund der UV-Farben, die ein wahrer Schmuck bei der Finaldekoration und bei der Interieureinrichtung sind. Das Licht-, Farben- und Stimmungsspiel ist wirklich faszinierend. In der letzte Zeit bildet er vor allem die Lichtbilder.

Ďuriš, Milan

Milan Ďuriš (1958) se malbě věnuje od roku 1982 a v letech 1985 – 1994 studoval u profesora Jiřího Patery. Je členem Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, výtvarné skupiny P89 a Asociace Momentary Art. Autor vystavoval na mnoha samostatných i skupinových výstavách doma, na Slovenku, v SRN, Francii i USA.

Zúčastnil se také soutěžních a benefičních výstav a mezinárodních sympozií. Je zastoupen ve sbírkách Západočeského muzea a soukromých sbírkách v ČR, SR, SRN, Rakouska, Holandska, Francie, Kanady, USA i Austrálie. Jeho obrazy jsou tvořeny s velkým citem pro kompozici a volbu barev. Neméně zajímavá je tvorba na bázi UV barev, která je opravdovou lahůdkou při finální dekoraci a tvorbě interiéru. Hra světel, barev a nálad je skutečně fascinující. V poslední době vytváří především světelné obrazy.
Rendert Time: 0,165 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB