Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kaifer, Daniel - Fotograf 
  • Kaifer, Daniel - fotograf 
  •  
  • Horská Kvilda 39 
  • 385 01 Vimperk 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Kaifer, Daniel - Fotograf

Der Fotograf Daniel Kaifer lebt und arbeitet in Horská Kvilda im Kreis Vimperk / Winterberg. Seit 2005 ist er Mitglied der Assoziation der professionellen Fotografen der Tschechischen Republik. Er beschäftigt sich überwiegend mit Reportage- und Dokumentarfotografie. Das große Thema, das er bearbeitet, ist der Mensch und seine Beziehung zu sich selbst. Der Großteil seiner Arbeiten sind schwarz-weiß Fotografien, da diese besonders eindringliche Zeugnisse der Geschichte sind. In seinen Fotografien bemüht er sich darum, folgende Aspekte zum Ausdruck zu bringen: Geschichte, geschichtliche Zeugnisse, Idee und Qualität. In der Vergangenheit stellte er zum Beispiel im Prácheňské Museum in Písek und in der Leica Galerie in Prag aus. Im Jahr 2007 nahm er als Autor am Fotofestival in Blatná teil. Künstlerische Ausrichtung: - Reportage und Dokument, - Dokument mit sozialer Ausrichtung, - Foto-Journalistik, - Portrait-Fotografie.

Kaifer, Daniel - fotograf

Fotograf Daniel Kaifer žije a tvoří v Horské Kvildě na Vimpersku. Od roku 2005 je členem Asociace profesionálních fotografů ČR. Zabývá se převážně reportážní a dokumentární fotografií. Jediné téma, které zpracovává je člověk a jeho vztah k sobě samému. Většina jeho tvorby je černobílá, tak aby v jeho snímcích zůstal pouze příběh a jeho svědectví. Ve svých fotografiích se snazí zachytit tyto aspekty: příběh, svědectví, myšlenku a kvalitu. V minulosti vystavoval např. v Prácheňském muzeu v Písku a v Leica Gallery Prague. V roce 2007 se zúčastnil jako autor Fotofestivalu Blatná. Zaměření: - reportáž a dokument, - dokument se sociálním zaměřením, - fotožurnalistika, - portrétní fotografie.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB