Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Kaiser, Astrid 
 • Kaiser, Astrid 
 •  
 • Schulstrasse 2 
 • 93073 Neutraubling 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Astrid Kaiser
 •  
 • Tel. +49(0)9401-528 284 3
 • Fax +49(0)9401- 528 284 3
 • eMail leben@kaiserart.de

Info • Info

Kaiser, Astrid

Kalligrafin, Kunsterzieherin und Dozentin für östliche und westliche Schriftkunst. Ausstellungen in New York, Tokyo, Belgien und Deutschland. Mitglied des Oberpfälzer Kunstvereins, Weiden. Chinesische ZEN-Kalligrafien in verschiedenen Größen auf Japanrollen, Originale und Drucke. Kalligrafische Darstellung von ZEN-Begriffen, Zeichen aus dem "IGING". Auftragsarbeiten zur Schriftgestaltung, ARTKARDS, chinesische Sternzeichen und "ewiger Kalender" mit ZEN-Begriffen. Veranstaltung von Kursen, Seminaren, Retreats. Auch Einzelunterricht möglich.

Kaiser, Astrid

Kaligrafička, učitelka výtvarného umění a docentka východního a západního písemného umění. Výstavy v New Yorku, Tokyu, Belgii a Německu. Členka hornofalckého Uměleckého sdružení ve Weidenu. Čínská zenová kaligrafie v různých velikostech na japonských svitcích, originály a tisky. Kaligrafické znázornění zenových pojmů, znaky z IGINU. Práce na zakázku ke zhotovení písma, ARTCARDS, číská znamení zvěrokruhu a "věčný kalendář" se zenovými pojmy. Pořádání různých akcí, např. kurzů, seminářů,retreats. Možné je také vyučování pro jednotlivce.
Rendert Time: 0,689 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB