Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Huber, Jürgen und sein Atelier "Einbildungshaus" 
 • Huber, Jürgen a jeho ateliér "Einbildungshaus" (Dům představ) 
 •  
 • Nibelungenstraße 13 
 • 93051 Regensburg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Huber, Jürgen und sein Atelier "Einbildungshaus"

1954 in der nördlichen Oberpfalz geboren. Studienaufenthalte in London und Mailand. Lebt jetzt in Regensburg. Mitglied im BBK. Sehr aktiv im GRAZ e.V. Seit 1986 über 50 Ausstellungen im In- und Ausland, viele davon in renommierten Galerien und Kunstinstitutionen. Teilnahme an mehr als 20 Diskussionsveranstaltungen und Kongressen mit internationalen Referenten. Zahlreiche eigene Vorträge. Herausgabe von bisher 8 "BilderLesebüchern", u. a. zum Thema Natur.

Huber, Jürgen a jeho ateliér "Einbildungshaus" (Dům představ)

Narodil se 1954 v severním Horním Falcku. Studijní pobyty v Londýně a Milánu. Nyní žije v Řeznu. Je členem BBK (Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler - Spolkové sdružení výtvarných umělkyň a umělců). Velmi aktivní v GRAZ e.V. (zaregistrovaný spolek). Od roku 1986 měl přes 50 výstav v tuzemsku i v zahraničí, hodně z nich v renomovaných galerií a uměleckých institucích. Zúčastnil se více než 20-ti diskusních pořadů a kongresů s internationálními referenty. Početné vlastní přednášky. Vydal zatím 8 "Obrázkových knih" (BilderLesebücher), m.j. na téma příroda.
 • Öffnungszeiten:
 • Atelier in Adlmannstein in der Nähe von Regensburg. So ist das Atelier zu finden (bitte vorher anmelden): Adlmannstein erreicht man von Regensburg aus über die B 16 nach Cham, Abfahrt Bernhardswald, dann rechts, weiter durch den Ort bis zum Kreisverkehr, dort geradeaus weiter nach Adlmannstein. Das große, gelbe Haus links ist das Ziel, rechts parken. Atelier im Hof.
 • Otevírací doba:
 • Ateliér se nachází v Adlmannsteinu nedaleko Řezna. Takto ateliér najdete (prosím o nahlášení se předem): Do Adlmannsteinu se dostanete z Řezna přes státní silnici B 16 směr Cham, sjezd Bernhardswald, potom doprava, dále skrz obec až na kruhový objezd, tam rovně do Adlmannsteinu. Velká, žlutá budova nalevo je cíl, zaparkovat můžete napravo. Ateliér se nachází ve dvoře.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,187 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB