Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Historische Fechtgruppe Armigeri 
  • Skupina historického šermu Armigeri 
  •  
  • Vodní 46 
  • 345 62 Holýšov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Historische Fechtgruppe Armigeri

Die historische Fechtgruppe Armigeri entstand im Jahre 2004. Das lateinische Wort "Armigeri" wird im deutschen mit "Knappen" übersetzt. Zur Zeit zählt die Gruppe 10 Mitglieder. Sie ist auf die Zeit der Gotik, d.h. auf das 12. bis 14. Jahrhundert, spezialisiert. Seine Kampfkunst führt die Fechtgruppe in durch Versen untermalten Szenen vor, die über eine halbe Stunde dauern. Die Männer schlagen sich mit Waffen, die der historischen Periode entsprechen. Aber auch Maides können zu Waffen greifen und scheuen es nicht, ihren weiblichen Reiz im Kampf zu nützen. Programm: 1. Mit dem Unheil ist nicht zu spaßen! Fröhlich-traurige Geschichte von Liebe, Untreue, vom Guten und Bösen und ihrem ewigen Kampf in dieser Welt. 2. Über eine schlaue Diebin Eine fröhliche Fechtgeschichte über eine Diebin, zwei Straßenräuber, einen unerfahrenen Junggesellen und einen tapferen Adligen, der die Straßenräuber fängt und ins Gefängnis steckt 3. Das Märchen von der bösen Hexe Märchengeschichte von einer grausamen Hexe, die viel Böses getrieben hat und dafür in eine Schlange verwandelt wurde.

Skupina historického šermu Armigeri

Skupina historického šermu Armigeri vznikla v roce 2004. Latinské slovo "Armigeri" znamená v českém jazyce Zbrojnoši. V současnosti čítá skupina 10 členů. Soubor se zaměřuje na období gotiky, to jest 12. až 14. století. Své bojové umění předvádí ve zveršovaných scénách, které trvají déle než půl hodiny. Se zbraněmi, které odpovídají historickému období, se muži v nelítostných duelech bijí. I děvy se však zbraní chopit umí a svoje ženské vnady se při scénách nebojí použít. Programová nabídka: 1. Se zlem nejsou žerty! Veselo-smutný příběh o lásce, nevěře, dobru, zlu a o jejich věčném boji na tomto světě. 2. O vychytralé zlodějce Veselý šermířský příběh o zlodějce, dvou lapcích, nezkušeném panici a statečném šlechtici, který lapky pochytal a do žaláře vsaditi nechal. 3. Pohádka o zlé čarodejnici Pohádkový příběh o čarodejnici, která krutá byla, mnoho škody natropila a za to v hada proměněna byla.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,152 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB