Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Havlík, Jiří - Maler, Grafiker, Fotograf 
  • Havlík, Jiří - malíř, grafik, fotograf 
  •  
  • Klášter 67 
  • 381 01 Český Krumlov 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Havlík, Jiří - Maler, Grafiker, Fotograf

Jiří Havlík wurde im Jahre 1962 in Vyšší Brod geboren. Zuerst hat er künstlerischer Vergolder erlernt und danach absolvierte er die Kunstgewerbemittelschule in Uherské Hradiště - Fachrichtung angewandte Malerei in der Architektur und Werbung. Der Schwerpunkt seines Schaffens liegt in Malerei, Graphik, Plastik und Fotografie. Er verwendet die Kombination von verschiedenen Materialien und technologischer Vorgänge. Er schreibt Poesie und kurze Texte. Er ist in vielen Privatsammlungen im In- und Ausland vertreten (Österreich, Deutschland, Frankreich, USA, Australien, Japan). Er lebt und arbeitet in Český Krumlov.

Havlík, Jiří - malíř, grafik, fotograf

Jiří Havlík se narodil v roce 1962 ve Vyšším Brodě. Nejdříve se vyučil uměleckým pozlacovačem, a poté absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti - obor užitá malba v architektuře a propagaci. Těžištěm jeho tvorby je především malba, grafika, plastika a fotografie. Používá kombinaci různých materiálů a technologických postupů. Píše poezii a krátké texty. Autor je zastoupen v mnoha soukromých sbírkách doma i v zahraničí (Rakousko, Německo, Francie, USA, Austrálie, Japonsko). Žije a pracuje v Českém Krumlově.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB