Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Historische Fechtgruppe "Ritter aus Tachau" 
  • Skupina historického šermu Rytíři z Tachova 
  •  
  • Bělojarská 1461 
  • 347 01 Tachov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Historische Fechtgruppe "Ritter aus Tachau"

Die historische Fechtgruppe "Ritter aus Tachov" wurde 1996 in Tachov gegründet. Die Gruppe ist eine Vereinigung, deren Mitglieder sich für Geschichte, Fechten, Theater und die Lust etwas Neues zu tun interessieren. Leiter der Gruppe ist Miroslav Sláma. Die Gruppe widmet er sich vorwiegend dem szenischen Fechten aus den Zeiten des Mittelalters, der Gotik und der Renaissance. Die Gruppe bietet einen kompletten Auftritt.

Skupina historického šermu Rytíři z Tachova

Skupina historického šermu Rytíři z Tachova vznikla v roce 1996 v Tachově. Jako sdružení lidí, jež spojoval zájem o historii, šerm, divadlo a chuť tvořit něco nového. Vedoucím souboru je Miroslav Sláma. V současnosti se věnujeme především scénickému šermu z dob: středověku, gotiky a renesance. Naše skupina nabízí kompletní zajištění akce.
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB