Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Helusová, Milena - Art Milena 
  • Helusová, Milena - Art Milena 
  •  
  • Ke Staré mašině 129 
  • 331 52 Horní Bělá 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Helusová, Milena - Art Milena

Milena Helusová ist professionelle Gestalterin. Sie studierte Malerei beim Maler Karl Frauknecht, später nahm sie Privatunterricht beim bekannten Pädagogen Jiří Patera und nahm an den Pleinairs mit Milan Maur teil. Milena Helusová ist Mitglied der Union der bildenden Künstler in Westböhmen. Die Künstlerin nahm an vielen gemeinsamen Ausstellungen teil, seit 1990 stellt sie selbstständig aus. Ihre letzte Ausstellung war in der Prestige-Galerie von Jiří Trnka in Pilsen zu sehen. Bilder von Milena Helusová sind in verschiedenn Sammlungen vertreten, u.a. in der Agrobanka Prag, in der Stadt Nepomuk und bei privaten Sammlern im Inn- und Ausland. Die größte Kollektion ihrer Bilder hängt in der westböhmischen Firma APOLLO Kaznějov GmbH in der Nähe von Pilsen, wo ihre Werke nicht nur die Eingangshalle, sondern auch Büroräume schmücken. Eine unkonventionelle Ausstellung entstand auch im Automobilsalon. Milena Helusová befasst sich hauptsächlich mit Malerei. Für Ihre Bilder findet sie Inspiration in der Landschaft. Bekannt sind ebenfalls ihre kleinen Assemblagen aus Keramik, Metall, Holz und Steinen.

Helusová, Milena - Art Milena

Milena Helusová je profesionální výtvarnice, vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni, malbu u malíře Karla Frauknechta a později soukromě navštěvovala hodiny u známého pedagoga Jiřího Patery a zúčastnila se plenérů s Milanem Maurem. Je členkou profesionálního sdružení Unie výtvarných umělců západočeské oblasti. Zůčastnila se mnoha společných výstav, od roku 1990 vystavuje samostatně. Její poslední výstavu bylo možno zhlédnout v prestižní galerii Jiřího Trnky v Plzni. Její obrazy má ve sbírkách například Agrobanka Praha, Město Nepomuk, soukromí sběratelé doma i v zahraničí. Největší soubor prací je možno shlédnout v západočeské firmě APOLLO Kaznějov s.r.o., blízko Plzně, kde její práce zdobí nejen vstupní halu a kancelářské prostory, ale netradiční galerie vznikla i v autosalonu. Milena Helusová se zabývá hlavně malbou a pro své obrazy nachází inspiraci v krajině. Známé jsou rovněž její drobné asambláže z keramiky, kovu dřeva a kamenů.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,161 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB