Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Adamcová, Jana - Malerin 
  • Adamcová, Jana - malířka 
  •  
  • Dlouhá Ves u Sušice 232 
  • 342 01 Sušice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Adamcová, Jana - Malerin

Jana Adamcová malt vor allem Federzeichnungen der Volksarchitektur aus dem Böhmerwald. Die Malerin verwendet verschiedene Maltechniken - Bleistift, Pastell, eventuell Aquarell in der Kombination mit Tusche. Kleine Bilder, die eher als Souvenir dienen, wurden mit kombinierter Technik hergestellt. Es handelt sich um mit Pastell eingefärbte Federzeichnungen. Die Bilder sind verglast und in Holzrahmen eingerahmt. Die Hauptthemen sind Bauten der Volksarchitektur - Bauernhäuser, Kapellen und Kirchen - vorwiegend aus dem Böhmerwald und dessen Vorgebirge. Bilderangebot: 1. Bilder aus Prášily und Strašín, 2. Dlouhá Ves bei Sušice, 3. Volksarchitektur im Böhmerwald, 4. Burgen des Böhmerwaldes, 5. Kirchen im Böhmerwald, 6. Kapellen, 7. Alte Gebäude in den Gemeinden und Städten Böhmerwaldes, 8. Bilder aus anderen Regionen.

Adamcová, Jana - malířka

Jana Adamcová maluje především perokresby lidové architektury ze Šumavy. Malířka používá různé malířské techniky - tužku, pastel, příp. akvarel v kombinaci s tuší. Malé obrázky, které slouží spíše jako upomínkový předmět, jsou zhotoveny kombinovanou technikou. Jedná se o perokresby vybarvené pastelem. Obrázky jsou zaskleny a zarámovány dřevěnými rámy. Hlavním tématem jsou stavby lidové architektury – chalupy, kapličky a kostelíky – a to převážně ze Šumavy a jejího předhůří. Nabídka obrázků: 1. Obrázky z Prášil a Strašína, 2. Dlouhá Ves u Sušice, 3. Lidová architektura Šumavy, 4. Hrady Pošumaví, 5. Kostely na Šumavě, 6. Kapličky, 7. Stará zástavba šumavských obcí a měst, 8. Obrázky z jiných regionů.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB