Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Andrle, Josef - Bildhauer 
  • Andrle, Josef - sochař 
  •  
  • Dolního Skrýchov 1154/II 
  • 377 01 Jindřichův Hradec 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Andrle, Josef - Bildhauer

Der Bildhauer Josef Andrle wurde 1953 in Karlovy Vary geboren. Er erlernte den Beruf eines Holzdrehers in Moserin Karlovy Vary. Er arbeitete in den Theaterwerkstätten im Vítěslav Nezval Theater in Karlovy Vary. Im Jahre 1978 gewann er den ersten Preis für Bühnenbild und für handgemachte Puppen beim Puppenfestival in Kraslice. Im selben Jahre wanderte er nach Westdeutschland aus. Hier studierte er an der Münchner Akademie – Fachrichtung Bildhauerei in der Klasse von Professor Leo Kornbrust. Im Jahre 1992 kehrte er nach Tschechien zurück und ließ sich in Südböhmen nieder. Er arbeitet jetzt hautsächlich mit Granit.

Andrle, Josef - sochař

Sochař Josef Andrle se narodil v roce 1953 v Karlových Varech. Vyučil se soustružníkem dřeva v karlovarském Moseru. Pracoval v divadelních dílnách v Divadle Vítězslava Nezvala v Karlových Varech. V roce 1978 získal l.cenu za scénografii a vlastoručně vyrobené loutky na Loutkovém festivalu v Kraslicích. V témže roce emigroval do tehdejšího Západního Německa. Zde vystudoval Mnichovskou akademii - obor sochařství v ateliéru prof. Leo Kornbrusta. V roce 1992 se natrvalo vrátil do České republiky a usadil se v Jižních Čechách. Pracuje se žulou.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB