Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Ledovec, o.s. 
  • Ledovec, o.s. 
  •  
  • Ledce 1 
  • Ledce  
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Ledovec, o.s.

Ledovec ist eine gemeinnützige Organisation, die bereits seit 2001 den Menschen aus Pilsener Region mit einer Geisteserkrankung und / oder einem mentalen Handicap eine Unterstützung bei der Erhaltung und Verbesserung ihrer Lebensqualität in gewöhnlichen Bedingungen bietet.
Zusammen damit organisieren sie kulturelle und handwerkliche Veranstaltungen für breite Öffentlichkeit.

Ledovec siedelt im Therapeutischen Zentrum Ledovec, dem Objekt der ehemaligen Pfarrei mit anliegender Wirtschaft. Es fungieren hier die Tagesanstalt für Menschen mit mentaler oder seelischer Erkrankung und eine auf verschiedenste Methoden der Wolle-Verarbeitung ausgerichtete therapeutische Werkstatt.

Gerade in den Räumlichkeiten des Therapeutischen Zentrums organisieren sie kulturelle und handwerkliche Veranstaltungen - je nach der Wetterlage entweder direkt auf dem Hof, oder in der sog. Kulturscheune, die zu diesem Zweck teilweise angepasst ist (mobiles Podium, Sitze für Zuschauer). Die Veranstaltungen haben hier eine einmalige ländliche Atmosphäre. Im Laufe der Veranstaltungen ist es möglich, Produkte aus unseren therapeutischen Werkstätten zu kaufen.

Ledovec, o.s.

Ledovec je nezisková organizace, která již od roku 2001 nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách. Spolu s tím pořádá kulturní a řemeslné akce pro širokou veřejnost. 

Sídlem Ledovce je Terapeutické centrum Ledovec, objekt bývalé fary s přilehlým hospodářstvím. Funguje zde denní stacionář pro lidi s mentálním a/nebo duševním onemocněním a terapeutická dílna zaměřená na nejrůznější způsoby zpracování vlny.

Právě v prostorách Terapeutického centra Ledovec se pořádají kulturní a řemeslné akce. Podle aktuálního počasí buď přímo na dvoře, nebo v tzv. kulturní stodole, která je k tomuto účelu částečně uzpůsobena (mobilní podium, sedačky pro diváky). Akce zde mají neopakovatelnou venkovskou atmosféru. Během akcí je možné zakoupit výrobky z našich terapeutických dílen. 
  • Otevírací doba:
  • -

Fotogalerie • Fotogalerie

Therapeutisches Zentrum Ledovec - Pfarrei | Terapeutické centrum Ledovec - fara
 |
 |
Marionetten-Theater auf dem Festival Na Ledovec! | Loutkové divadlo na festivalu Na Ledovec!
Webstuhl in der therapeutischen Werkstatt | Tkalcovský stav v terapeutické dílně
Kerzen aus der therapeutischen Werkstatt | Svíčky z terapeutické dílny
Rendert Time: 0,169 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB