Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Rudovský, Richard - Bildhauer und Restaurator von Steinen (Steinmetz) 
 • Rudovský, Richard - sochař a restaurátor kamene 
 •  
 • Holašovice 40 
 • 37384 Dubné 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Rudovský, Richard - Bildhauer und Restaurator von Steinen (Steinmetz)

Der Bildhauer Richard Rudovský folgende Arten von Arbeiten an:
 1. Steinbildhauerei, Repliken und Kopien aus Marmor, Sandstein oder Granit.
 2. Rekonstrukion von Brunnen, neue Innenausstattung von Kirchen direkt aus Stein (Ambon, Opfertische, Pfeiler, Weihkessel und sämtliche Steinelemente). 
 3. Restaurieren von Denkmalobjekten, Statuen, Gedenkstätten, Stilelementen aus Stein, Restaurationsprüfung, Fotodokumentation und weitere nötige Angelegenheiten. 
 4. Chemischer Schutz von Denkmälern, Einführung von neuen Restaurationstechnologien in die Praxis, neue Formen des Schutzes und der Behandlung von Stein, Lösung von Problemen der Salzhaltigkeit u.Ä. Atteste und Arbeitsmittelpässe von benützten Materialien sind Teil der bearbeiteten Restaurationsberichte.

Rudovský, Richard - sochař a restaurátor kamene

Sochař Richard Rudovský nabízí tyto druhy prací:
 1. Sochařské práce z přírodního kamene, repliky a kopie z mramoru, pískovce, žuly.  
 2. Rekonstrukce kašen, nové vybavení interiérů kostelů z přírodního kamene (ambon, obětní stůl, sloupy, kropenky a veškeré kamenné prvky).  
 3. Restaurování památkových objektů, soch, památníků, slohových kamenných prvků, včetně restaurátorského průzkumu, fotodokumentace a dalších nutných náležitostí. 
 4. Chemická ochrana památek, zavádění nových technologií restaurování v praxi, nové formy ochrany a ošetření kamene, řešení problému salinity apod. Atesty a technické listy použitých materiálů jsou součástí zpracované restaurátorské zprávy.
Rendert Time: 0,193 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB