Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Papier-Objekte-Kunst 
 • Umění předmětů z papíru 
 •  
 • Waldschmidtstr. 2 
 • 93051 Regensburg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Papier-Objekte-Kunst

Der Künstlerin geht es nicht um anatomisches Nachbilden, sondern darum, das Leben an sich in den Figuren auszudrücken. Die farbigen Segmente sind der Lebensfluss, das Fliessen der Lebensströme, die weichen Lebenslinien. Die Farbe pendelt zwischen rot und schwarz, zwischen Leben und Tod, dem Lebenszyklus an sich. Sie schwellen auf und ab, tragen mehr oder weniger Bedeutung.

Die schwarz-weißen Abschnitte brechen den Lebensfluss plötzlich auf. Das, was unter der Haut ist, wird sichtbar, wird lebendig und unruhig. Es pulsiert, rollt auf und ab, das Versteckte und Unbewusste, das was mich am Leben erhält oder vernichtet. Die schwarzen Muster durchbrechen die statische Ruhe der Figuren und sollen darauf hinweisen, dass unter der Haut das Leben brodelt, sollen unser bewegtes Leben im Inneren aufzeigen. Die Größe der Figuren ist eine Metapher für das Streben nach Vollkommenheit oder die Sehnsucht nach dem Einswerden mit dem Universum.

Umění předmětů z papíru

Umělkyni nejde o přesné anatomické znázornění, ale o to, vyjádřit samotný život v postavách. Barevné segmenty jsou řeka života, tok životních proudů, měkké čáry života. V barvách se střídá červená a černá, život a smrt, podle cyklu života samého. Nadouvají se a opadají, jsou nositeli většího nebo menšího významu.

Černo-bílé úseky tok života náhle přerušují. To, co je pod kůží, se zviditelňuje, oživuje a zneklidňuje . To, co člověka udržuje při životě nebo ničí, to skryté a nevědomé, pulzuje, rozvíjí se a plyne. Černé vzory prolamují statický klid postav a mají poukázat na to, že pod kůží vře život, mají ukázat náš pohnutý život v nitru. Velikost postav je metaforou pro snahu o dokonalost nebo touhu být první.
 • Öffnungszeiten:
 • nach Vereinbarung
 • Otevírací doba:
 • dle dohody

Fotogalerie • Fotogalerie

 | Red Flames
Figuren | Postavy
Rendert Time: 0,197 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB