Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • DEPO2015 
 • DEPO2015 
 •  
 • Presslova 14 
 • 301 00 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

DEPO2015

Das DEPO2015 ist die kreative Zone Pilsens, wo sich innovatives Denken, neue und auch traditionelle Technologien, kreative Luft und Liebe zur Kultur vereinen. Es ist 2015 entstanden, als Pilsen Kulturhauptstadt Europas war. 

In der großen Bushalle und in den kleinen Sälen werden  Konzerte, Bälle, Theater, Filmvorführungen, Workshops, Konferenzen und Vorlesungen abgehalten. Im Sommer können sich die Besucher am kommunalen Garten Plantage DEPO abreagieren oder auf den Aussichtsturm von Čestmír Suška hochsteigen. Zum DEPO2015 führt vom Zentrum ein Weg entlang den Fluss Radbusa, der ideal für einen Spaziergang und eine Fahrradtour ist. 

Das lokale Zentrum für kreative Unternehmung unterstützt startende Projekte, Innovatoren und Handwerker und ist bestrebt Design zu popularisieren. In seinem Werkräumen werden Kurse für die Öffentlichkeit veranstaltet, auf denen die Teilnehmer Grundkenntnisse von Nähen über Druck bis hin zu Schweißen, Schmieden und 3D-Druck erlangen. Im Kreativinkubator hilft das Team des Zentrums den startenden Firmen und Unternehmern das Geschäft anzukurbeln und im Coworking bietet es Freelancern und kleinen Unternehmern Hintergrundinformationen.

Das Team vom DEPO2015 organisiert auch die beliebten Pilsener Kulturveranstaltungen. Zu ihnen gehört das Festival des Lichtes und der Kunst im öffentlichen Raum BLIK BLIK, das Bayerisch-Böhmische Festival Treffpunkt, die Barockregion Bayern-Böhmen, der Europäische Tag der Nachbarschaft, die Pilsen Design Week und der DEPO Street Food Market.

Die reichhaltige Geschichte des Industriegebiets Zuckerfabrik/Cukrovarská, wo sich das DEPO2015 befindet, ist auf der Dauerausstellung DEPOTUTOJE vorgestellt. Seine Geschichte beginnt mit dem unerfüllten Unternehmenstraum einer Zuckerfabrik, macht mit den technischen Innovationen des 19. Jahrhunderts bekannt, als hier František Křižík wirkte, widmet sich dem Handwerk und der Architektur Pilsens und dem öffentlichen Nahverkehr des 20. Jahrhunderts. Die Exposition stellt neben den zeitgenössischen Fotos auch das Modell der ersten Pilsener Tram Křižík – Brožík und Miniaturen von Bussen und Trolleybussen vor, die damals die Pilsener Straßen durchkreuzten. Die Exposition ist jeden Werktag von 8 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr, Eintritt frei.

DEPO2015

DEPO2015 je plzeňská kreativní zóna, kde se spojuje inovativní myšlení, nové i tradiční technologie, kreativní duch a láska ke kultuře. Vznikla v roce 2015, když byla Plzeň Evropským hlavním městem kultury.

Ve velké Autobusové hale i v menších sálech dnes probíhají koncerty, plesy, divadla, filmová promítání, workshopy, konference i přednášky. V létě se návštěvníci mohou odreagovat na komunitní zahrádce Pěstírny DEPO nebo vylézt na rozhlednu Čestmíra Sušky. K DEPO2015 vede z centra cesta kolem řeky Radbuzy, která je ideální na procházky i projížďku na kole.

Místní Centrum kreativního podnikání podporuje začínající projekty, inovátory i kutily a snaží se popularizovat design. V jejich dílnách se pořádají kurzy pro veřejnost, na kterých získají účastníci základní dovednosti od šití přes tisk až po sváření, kovařinu a 3D tisk. V Kreativním inkubátoru pomáhá tým centra začínajícím firmám a podnikatelům rozjet byznys a v Coworkingu poskytuje zázemí freelancerům a menším podnikatelům.

Tým DEPO2015 organizuje také oblíbené plzeňské kulturní akce. Patří mezi ně Festival světla a umění ve veřejném prostoru BLIK BLIK, česko-bavorský festival Treffpunkt, Barokní region Čechy-Bavorsko, Evropský den sousedů, Plzeň Design Week nebo DEPO Street Food Market.

Bohatá historie industriálního areálu Cukrovarská, kde se nachází DEPO2015, je představená na stálé výstavě DEPOTUTOJE. Jeho příběh začíná nesplněným podnikatelským snem o cukrovaru, setkává se s technickými inovacemi 19. století, kdy zde působil František Křižík, věnuje se plzeňskému řemeslu i architektuře či veřejné dopravě 20. století. Expozice představuje kromě dobových fotografií i model první plzeňské tramvaje Křižík – Brožík nebo zmenšeniny autobusů a trolejbusů, které kdysi brázdily plzeňské ulice. Expozice je otevřena každý všední den od 8 do 18 hodin, o víkendu od 10 do 18 hodin, vstup je zdarma.
 • Öffnungszeiten:
 • Reception
  Mo - Fr   8:00 - 18:00 Uhr
  Sa - So   10:00 - 18:00 Uhr
   
  Café
  Mo - Fr   8:00 - 22:00 UhrSa 10:00 - 22:00 Uhr
  So 10:00 - 18:00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Recepce
  Po - Pá   8:00 - 18:00 hod.
  So - Ne  10:00 - 18:00 hod. 
  Kavárna Po - Pá   8:00 - 22:00 hod.So 10:00 - 22:00 hod.Ne 10:00 - 18:00 hod.

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 2 von 2

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,186 Sek. | Speicherverbrauch: 4,15 MB / 4,38 MB