Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Chmelík, Ivan 
 • Chmelík, Ivan 
 •  
 • Sokolovská 114 
 • 323 00 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Chmelík, Ivan

Graphikdesign, Restaurierungen, Bildhauerei, Tischlerei, Stuckateur- und Schnitzer-Arbeiten.

Ivan Chmelík wurde 26.7.1981 in Pilsen geboren.

Ausbildung: 
 • 1997 - 2001 Mittlere Industrie-Fachschule für Bauwesen, Plzeň (abgeschlossen mit dem Abitur)
 • 2001 - 2002 Staatliche Fremdsprachenschule Plzeň, einjähriger Fremdsprachenkurs mit dem Tagesunterricht von Englisch und Deutsch
Praktika:
 •  A. V. E architekt, a. s. - Architektur- und Projektierungsstudio
 • Firma ART 38 a.s. - Tischlerei
 • Firma PRGISAN s.r.o. - Restaurierungen
 • PONTON, o.s. - Sozial-Dienstleistungen

Berufserfahrung:
 • 1989 - 1997 Kunst-Grundschule Pilsen, Bereich Bildende Kunst (Zeichnung, Malerei, Graphik, dekorative Tätigkeit, Bildendes Denken - Theorie)
 • 2002 - 2003 Mittlere Industriefachschule
 • Führung des Interessenzirkels im Haus der Jugend in Pilsen
 • Entwürfe von Interieur und Werbungstafeln,
 • Restaurierung der Eingangstür der Dragoner-Kaserne in Klatovy unterhalb des Schwarzturmes und im Schloss Prčice
 • Stuckarbeiten Pacht-Palais Prag
Ausstellungen:
 • Mai 2003 Schloss Manětín
 • Juli 2003 Kloster Plasy 
 • Dezember 2003 - Januar 2004 Autosalon Porsche
 • Mai 2004 Galerie 21, Plzeň
 • September 2005  Galerie SGRAFITO NO.15, Plzeň
 • November 2006  Galerie u cestovatele, Praha
 • September 2010  
 • Kandidátské léto 2015 - Plzeň 2015 - Veranstaltung zur Unterstützung der Kandidatur der Stadt Pilsen für Kulturhauptstadt Europas
 • am 09.11.2010 Ausstellung im Rathaus
Symposien:
 • März - April 2002 Bildhauer-Symposium der nordböhmischen bildenden Künstler im Kloster Doksany
 • 2004 Bildendes Symposium in Riesengebirge - Rychory - Zustand der Natur zu Beginn des 21. Jahrhunderts
 • 2005 Aufenthalt der Künstler in der Natur Böhmisches Paradies
 • 2007 Bildendes Symposium Riesengebirge - Vrchlabí
 

Chmelík, Ivan

grafický design, restaurátorské, kamenosochařské, truhlářské, štukatérské a řezbářské práce

Ivan Chmelík se narodil 26.7.1981 v Plzni.

Vzdělání:
 • 1997 - 2001 Střední průmyslová škola stavební, Plzeň (ukončeno maturitní zkouškou)
 • 2001 - 2002 Státní jazyková škola Plzeň, jednoletý jazykový kurz s denní výukou angličtiny a němčiny
Praxe:
 • A. V. E architekt, a. s. -architektonické a projekční studio
 • firma ART 38 a. s. - truhlářství
 • firma PEGISAN s. r. o. - restaurátorství
 • PONTON, o. s. - sociální služby
Zkušenosti:
 • 1989 - 1997 Základní umělecká škola v Plzni, obor výtvarný (kresba, malba, grafika, dekorativní činnost, výtvarné myšlení - teorie)
 • 2002 - 2003 Střední uměleckoprůmyslová škola
 • keramický kroužek v DDM v Plzni
 • realizace interiéru a reklamních tabulí
 • restaurování vstupních dveří  Dragounské kasárny v Klatovech pod Černou věží a Prčický zámek
 • štukové práce - Praha - Pachtův palác 
Výstavy:
 • květen 2003 Zámek Manětín
 • červenec 2003 Klášter Plasy
 • prosinec 2003 - leden 2004 autosalon Porsche
 • květen 2004 Galerie 21, Plzeň
 • září 2005 Galerie SGRAFITO NO.15, Plzeň
 • listopad 2006 Galerie u cestovatele, Praha
 • září 2010 Kandidátské léto 2015 - Plzeň 2015 - akce na podporu kandidatury města Plzně na Evropské hlavní město kultury
 • 9. 11. 2010 výstava Radnice 
Sympózia:
 • březen - duben 2002 sochařské sympózium severočeských výtvarníků v Klášteru Doksany
 • 2004 výtvarné sympózium v Krkonoších - Rýchory- stav přírody na počátku 21.století
 • 2005 malířský plenér Český ráj
 • 2007 výtvarné sympózium v Krkonoších - Vrchlabí

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,178 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB