Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Glockengießerei Rudolf Perner 
  • Zvonařství Rudolf Perner 
  •  
  • Kněžská 16 
  • 380 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Glockengießerei Rudolf Perner

Die Glockengießerei Perner ist bereit, für Sie alles für Kirchentürme herzustellen. In kurzen Lieferzeiten stellen wir für Sie schöne, neue Glocken aus der reinsten Bronze her und versehen Sie mit dem modernsten elektronischen Antrieb, auf den wir ein eigenes Patent besitzen. Fachgerecht begutachten wir Ihre alten Glocken und auf Wunsch versehen wir sie mit unseren Antrieben. Falls sie über eine Reparatur eines Ziffernblattes oder über neue Uhren nachdenken, steht Ihnen unsere Firma ebenfalls zur Verfügung – wir bieten schöne Zifferblätter aus Dibond oder Bronze und elektronische Turmuhren mit Radiosteuerung. Haben Sie Glocken, die nicht läuten, und würden gerne diese in Betrieb aufnehmen – unsere Firma begutachtet kostenlos den Zustand der Glocke und erstellt ein Zukunftskonzept. Selbstverständlichkeit ist die Lieferung und fachgerechte Montage aller unserer Produkte. Angebot: - Glocken, - Glockenstühle, - Glockenspiele, - Antriebsmechanismen, - Turmuhren, - Ziffernblätter, - Kunstgießen, - Service.

Zvonařství Rudolf Perner

V současnosti je pro Vás Zvonařství Perner připraveno vyrobit cokoliv pro kostelní věže. V krátkých dodacích lhůtách pro Vás vyrobíme krásné nové zvony z nejčistšího bronzu a opatříme je nejmodernějšími elektronickými pohony na které máme svůj vlastní patent. Odborně posoudíme Vaše staré zvony a rovněž je na přání opatříme našimi pohony. Pokud uvažujete o opravě ciferníků nebo o nových hodinách, naše firma je tu opět připravena pro Vás – nabízíme krásné ciferníky z dibondu nebo mědi a elektronické věžní hodiny s radiovou. Máte zvony, které nezvoní, a chtěli byste je opravit a uvést do provozu – naše firma Vám provede bezplatně posouzení stavu zvonů a návrh koncepce do budoucna. Samozřejmostí je dodání a odborná montáž všech našich výrobků. Nabídka: - zvony, - zvonové stolice, - zvonkohry, - pohonné mechanismy, - věžní hodiny, - ciferníky, - umělecké lití, - servis.
Rendert Time: 0,146 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB