Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Rieger, Joseph - Werkstatt für Schmuck 
 • Rieger, Joseph - Klenotnická dílna 
 •  
 • St. Benedikt-Str.2 
 • 93053 Regensburg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Rieger, Joseph - Werkstatt für Schmuck

Philosophie: In erster Linie geht es um die Seele dessen, was ich entwerfe, anfertige und verkaufe. Die "Seele meiner Produkte" heißt, den Menschen etwas besonderes anzubieten. Handwerklich gefertigte Produkte vermitteln Identität, verkörpern Authentizität oder, kurz gesagt, sie offenbaren die Liebe des Erzeugers zu seinem Produkt. Meisterlich gefertigte Produkte können nur dann eine angemessene Bedeutung haben, wenn man einen vernünftigen, sinnlichen oder lustvollen Zweck in ihnen erkennt. Meine Produkte sind wertvolle Güter. Güter sind etwas besonderes; gesondert und eigen, eben keine Massenware. - Werkstatt für Schmuck - Metallgestaltung - Goldschmiedemeister - Mitglied im Verein für Goldschmiedekunst Weitere Informationen finden Sie unter: www.trauring-regensburg.de

Rieger, Joseph - Klenotnická dílna

Filosfie: V první řadě jde o duši toho, co navrhuji, zhotovuji a prodávám. "Duše mých výrobků" znamená nabídnout lidem něco zvláštního. Řemeslně zhotovené výrobky zprostředkují identitu, ztělesňují autenticitu, nebo krátce řečeno, dávají najevo lásku výrobce ke svému produktu. Mistrně zhotovené výrobky mohou mít jen tehdy přiměřený význam, když se v nich rozpozná rozumný, smyslný nebo slastný účel. Mé výrobky jsou cenným zbožím. Zboží je něco mimořádného, zvláštní a příznačné, prostě žádné masové zboží. - Klenotnická dílna, - úprava kovů, - zlatnický mistr, - člen svazu pro zlatnické umění. Další informace najdete na: www.trauring-regensburg.de
 • Öffnungszeiten:
 • Nach telefonischer Vereinbarung
 • Eintrittspreis in €: ----
 • Otevírací doba:
 • Po telefonické domluvě
 • Vstupné v Kč:
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB