Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Waldmuseum Zwiesel 
 • Lesní muzeum Zwiesel  
 •  
 • Kirchplatz 3 
 • 94227 Zwiesel 
 •  
 • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Waldmuseum Zwiesel

Am 28. Juni 2014 hat das Waldmuseum in Zwiesel auf 1200 m²  mit einem neuen Ausstellungskonzept seine Pforten geöffnet. Untergebracht ist es jetzt in der ehemaligen Mädchenschule am Kirchplatz. Es nimmt seine Besucher mit auf eine Reise durch die Geschichte des Bayerischen Waldes. Auf moderne Art wird der Wald als Lebensraum für Mensch und Tier präsentiert. Ein eindrucksvolles Urwald-Diorama mit originalen Baumriesen und präparierten Tieren gewährt Einblick in die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Weiter geht es durch das Reich der Pilze und den Lebensraum von Wiesen-, Wald- und Heckentieren.

Wie Waldhirten früher gelebt haben, kann man in einer begehbaren kleinen Waldhütte hautnah erleben. Dies entspricht ganz dem neuen Museumskonzept: Dinge unmittelbar begreifbar und erlebbar zu machen. Abwechslungsreiche naturkundliche und volkskundliche Sammlungen spiegeln Leben und Arbeiten der Menschen in und mit dem Wald wider. Hier stehen die traditionellen Handwerksberufe der Holz- und Glasverarbeitung im Vordergrund.

Im 1. Stock ist zu sehen, was den Bayerischen Wald einst weltweit berühmt machte: Glas. Exponate aus Glashütten und von der Zwieseler Glasfachschule erzählen von der aufwändigen Kunst des Glasmachens. Zu den Raritäten gehört auch das raumfüllende Miniatur-Glasmacherdorf, das Ende der 1960er Jahre mit viel Liebe zum Detail von einem heimischen Schnitzer gefertigt wurde. Eindrucksvoll ist außerdem die Ausstattung der drittältesten Apotheke im Bayerischen Wald. Auch dem Schnupftabak ist eine eigene Abteilung gewidmet. Dazu machen immer wieder neue Sonderausstellungen die Besucher neugierig. 

Darüber hinaus bietet das Waldmuseum in der ehemaligen Klosterkapelle Brautpaaren die Möglichkeit, den Bund fürs Leben in einem außergewöhnlichen Ambiente zu schließen. Als neues Kulturzentrum in Zwiesel bietet das Waldmuseum jedoch noch viel mehr. So kann man im kleinen oder größeren Kreis mit der Hochzeitsgesellschaft oder auch bei anderen Gelegenheiten in Veranstaltungsräumen oder auch im Innenhof des Museums feiern. Der vollklimatisierte Dachboden bietet den idealen Rahmen für Veranstaltungen aller Art und bietet in zwei Räumen Platz von 143 bis zu 300 m2 und bis zu max. 295 Besucher. Eine voll ausgestattete Küche und modernste Medientechnik stehen zur Verfügung.

Lassen Sie sich vom Waldmuseum Zwiesel und seinen vielfältigen Möglichkeiten begeistern. 

Lesní muzeum Zwiesel

Dne 28. června 2014 otevřelo Lesní muzeum v Zwieselu na ploše 1200 m² své brány s novou výstavní koncepcí. Muzeum je teď umístěno v bývalé dívčí škole na náměstí Kirchplatz. Svým návštěvníkům umožňuje putování historií Bavorského lesa. Moderním způsobem je les prezentován jako životní prostor pro člověka a zvířata. Působivé diorama pralesa s originálními stromovými obry a preparovanými zvířaty umožňují nahlédnout do místního světa zvířat a rostlin. Dál cesta pokračuje říší hub a životním prostorem luční a lesní fauny.

Jak dříve žili lesní pastýři, lze zažít na vlastní kůži v malé lesní chatě. Právě tohle odpovídá nové koncepci muzea: Umožnit věci bezprostředně pochopit a zažít. Rozmanité přírodopisné a národopisné sbírky odrážejí život a práci lidí v lese a s lesem. Zde jsou v popředí tradiční řemeslná povolání v oblasti zpracování dřeva a skla.

V 1. patře je k vidění produkt, který kdysi proslavil Bavorský les po celém světě: sklo. Exponáty ze sklářských hutí a z zwieselské sklářské školy vyprávějí o nákladném umění výroby skla. K raritám patří také miniaturní sklářská vesnička, vyplňující celý prostor, která byla zhotovena koncem 60. let s láskou a smyslem pro detail jedním místním řezbářem. Působivé je kromě toho vybavení třetí nejstarší lékárny v Bavorském lese. Také šňupacímu tabáku je věnováno samostatné oddělení. Kromě toho udržují zvědavost návštěvníků stále nové zvláštní výstavy.

Navíc nabízí Lesní muzeum v bývalé klášterní kapli snoubencům možnost, uzavřít sňatek v prostředí s nevšední atmosférou. Jako nové kulturní centrum v Zwieselu nabízí ovšem Lesní muzeum ještě mnohem více. Je možné pořádat pro menší i větší společnost, nejen svatební, ale i při jiných příležitostech různé oslavy v určených prostorách, nebo i ve vnitřním dvoře muzea. Plně klimatizované střešní podlaží nabízí ideální rámec pro akce všeho druhu a poskytuje ve dvou prostorách místo od 143 až do 300 m²  a až pro 295 návštěvníků. Plně vybavená kuchyně a nejmodernější mediální technika jsou rovněž k dispozici.

Nadchněte se Lesním muzeem Zwiesel a jeho rozmanitými možnostmi.

 
 • Öffnungszeiten:
 • Mai bis Oktober:
  täglich außer dienstags von 10.00 bis 17.00 Uhr
  November bis April:
  täglich außer dienstags von 10.00 bis 16.00 Uhr
  Geschlossen: 01.01., 24.12., 31.12.
 • Eintrittspreis in €: Erwachsene: 2.50,- / Studenten: 1,-
 • Otevírací doba:
 • Květen až říjen:
  denně mimo úterý od 10:00 do 17:00 hod.
  listopad až duben:
  denně mimo úterý od 10:00 do 16:00 hod.
  Zavřeno:  01.01., 24.12., 31.12.
 • Vstupné v Kč: dospělé: cca 60,- / studentské: 25,-

Fotogalerie • Fotogalerie

Urwalddiorama im Waldmuseum | Diorama pralesa v Lesním muzeu
Glaskunst aus Zwiesel und Umgebung | Sklářské umění z Zwieselu a okolí
Schnupftabaksgläser | Nádobky na šňupavý tabák
Rendert Time: 0,309 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,32 MB