Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Holzschnitzerei Akácie - Daniel Krejčí 
  • Řezbářství Akácie - Daniel Krejčí 
  •  
  • Libavské Údolí 112 
  • 357 51 Kynšperk nad Ohří 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Holzschnitzerei Akácie - Daniel Krejčí

Daniel Krejčí fertigt Pfeilbögen und Kunstschnitzereien an. Seine Werkstatt befindet sich am Rande des Libava-Tals in Kynšperk nad Ohří. Seine Plastiken finden Bewunderer in ganz Europa. Heutzutage ist seine Firma Akácie eine bekannte Marke für handgeschnitzte Holzprodukte. Daniel Krejčí ist häufig bei Veranstaltungen, wo historisches Handwerk vorgeführt wird, vertreten. Produktangebot: 1. Žerlice - "Spaßlöffel" Žerlice sind handgeschnitzte Löffel aus Lindenholz, die unerwartete Formen haben. Sie sind zur Dekoration und als nicht alltägliche Geschenk geddacht. 2. Tierfiguren - geschnitzte Tiergestalten nach Musterbuch. 3. Kerzenhalter Kleinere Kerzenhalter werden aus verschiedenen Holzarten hergestellt und auf einer Drehbank gedrechselt. Die größeren Kerzenhalter werden aus einem Holzstück gestemmt. 4. Krippen Die Krippen bestehen mindestens aus der Heiligen Familie, d.h. der Jungfrau Maria, dem hl. Josef und Jesus. Diese Figuren können durch eine einfache Krippe, Stall, Tiere, weitere Gestalten, Bäume und den Stern von Bethlehem ergänzt werden. 5. Holzschnitzwerke: A) Basreliefs Die Basreliefs sind plastische Bilder, die in eine Platte, meistens aus Lindenholz, geschnitzt werden. Der Preis richtet sich nach der Größe und Komplexität des Schnitzwerkes. B) Figurale Schnitzwerke - Stadtwappen, Schachfiguren, Bauernfiguren u.ä.

Řezbářství Akácie - Daniel Krejčí

Daniel Krejčí se zabývá výrobou luků a uměleckým řezbářstvím. Jeho dílnu najdete na okraji Libavského Údolí v Kynšperku nad Ohří. Jeho plastiky si nacházejí obdivovatele po celé Evropě. Dnes je jeho firma Akácie známou značkou ručně vyřezávaných dřevěných výrobků. S Danielem Krejčím je možné se potkat na akcích, kde jsou předváděna historická řemesla. Nabídka výrobků: 1. Žerlice - "žertovné lžíce" Žerlice jsou ručně vyřezávané lžíce z lipového dřeva, které mají nečekané tvary. Jsou určené pro dekoraci, jako netradiční dárek. 2. Figurky zvířátek - vyřezané postavičky zvířátek dle vzorníku. 3. Svícny Menší svícny jsou vyrobeny z různých druhů dřev a točené na soustruhu. Větší svícny jsou dlabané z jednoho kusu dřeva. 4. Betlémy Betlémy jsou tvořené nejméně svatou trojicí, tedy Pannou Marií, svatým Josefem a Ježíškem. Tyto figurky mohou být doplněny jednoduchými jesličkami, chlévem, zvířátky, dalšími postavami, stromečky a betlémskou hvězdou. 5. Dřevořezby: A) Basreliéfy Basreliéfy jsou plastické obrázky vyřezané do destičky nejčastěji z lipového dřeva. Cena se odvíjí od velikosti a složitosti řezby. B) Figurální řezby - městské znaky, šachové figurky, selské postavičky apod.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,161 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB