Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Hodný Ladislav - Atelier der Buchbindekunst 
  • Hodný Ladislav - Ateliér knižní vazby 
  •  
  • Nábřeží 199 
  • 375 01 Týn nad Vltavou 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Hodný Ladislav - Atelier der Buchbindekunst

Ladislav Hodný wurde 1943 in Týn an der Moldau geboren. In den Jahren 1954 – 1957 lernte er bei seinem Vater Ladislav Hodný das Buchbinder Handwerk. 1958 – 1961 absolvierte er die Berufschule für Buchbinderei in Nový Jičín und 1961 - 1965 die Kunstgewerbemittelschule in Brünn bei den Professoren Karel Langr, Jindřich Svoboda und Jaroslav Lukeš. Bis 1968 arbeitete er als bildender Künstler des Bezirkszentrums für Gesundheitserziehung in Brünn. Ladislav Hodný widmet sich bei seiner professionellen künstlerischen Tätigkeit der Malerei, dem Zeichnen und der freien Graphik, besonders aber der Buchbinderei. Er experimentiert ständig und versucht vielfältige Herangehensweisen, er interessiert sich für Möglichkeiten der Acrylmalerei, kombiniert verschiedene Materialien, nutzt künstlerische Applikationen und arbeitet mit Buchbinderei- sowie fertigen nicht buchbinderischen Elementen. Er hat Gefallen an Leder und Vergoldung gefunden, es locken ihn Flächen und Räume. Einige Einbände werden flächenhaft gelöst, sodass die bildenden Motive nicht real aus der Fläche des Buchdeckels hervortreten. Andere werden dreidimensional konzipiert, mithilfe von Lederapplikationen und anderen Reliefelementen. In letzter Zeit experimentiert er mit Gold- und Glasplastiken, die einen ungewöhnlichen Kasten für den Buchblock bilden. 1988 wurde er Mitglied des Tschechischen Künstlerverbandes und ist weiterhin Mitglied des Book Art Centers in New York (USA) und der Designer Book Binders in London.

Hodný Ladislav - Ateliér knižní vazby

Ladislav Hodný se narodil v roce 1943 v Týně nad Vltavou. V letech 1954 - 1957 se u svého otce Ladislava Hodného vyučil knihařem. V letech 1958 - 1961 absolvoval Učňovskou školu knihařskou v Novém Jičíně a v letech 1961 - 1965 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně u profesorů Karla Langra, Jindřicha Svobody a Jaroslava Lukeše. Do roku 1968 pracoval jako výtvarník krajského střediska zdravotní výchovy v Brně. Ladislav Hodný se ve své profesionální výtvarné činnosti věnuje malbě, kresbě a volné grafice, ale zejména knižní vazbě. Neustále experimentuje a zkouší rozmanité přístupy, zajímá se o možnosti malby akrylem, kombinuje materiály, užívá výtvarné aplikace, pracuje s knihařskými i hotovými neknihařskými prvky. Oblíbil si kůži a zlacení. Láká ho plocha i prostor. Některé vazby řeší plošně, takže výtvarné motivy reálně nevystupují z plochy knižních desek. Jiné jsou koncipovány prostorově, pomocí aplikací z kůže a dalších reliéfních prvků. V poslední době experimentuje se skleněnou zlacenou plastikou, která tvoří nezvyklou schránku na knižní blok. V roce 1988 se stal členem Svazu českých výtvarných umělců, dále je členem Book Art Center v New Yorku (USA), Designer Book Binders v Londýně.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB