Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Hlavenka - Schönes Glas 
 • Hlavenka - krásné sklo 
 •  
 • Na Dubovci 140 
 • 386 01 Strakonice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Hlavenka - Schönes Glas

Das Familienunternehmen Hlavenka entstand im Jahre 1996 und hat seitdem mehrere Veränderungen erfahren. Heute gehört es zu den größten Firmen ihrer Art in der Tschechischen Republik und kann sich nicht nur mit einem breiten Spektrum und der Qualität seiner Arbeiten und Produkte rühmen.

Zu Beginn konzentrierte sich die Firma lediglich auf die Herstellung von Vitragen und Vitrageassessoirs. Nach kurzer Zeit ergänzten sie den technologischen Bereich der Firma um das Sandstrahlen, um handgeschliffene Facetten und die Glasmalerei. Das Jahr 2002 brachte einen großen Beitrag zur technologischen Ausstattung der Firma und zwar durch den Kauf eines Fusingofens und durch die Erweiterung der Produktion um das Glasmosaik. Die Firma ist fähig, alle diese Technologien zu kombinieren und dank der professionellen Verarbeitung mittels EDV wiederholt zu reproduzieren. Mit Hilfe der EDV realisieren sie jedoch lediglich die Erstellung, Vorbereitung und Archivierung aller Aufträge. Alle sonstigen Arbeiten erfolgen manuell mit Betonung der maximalen Präzision und Qualität.

Angebot:
 1. Vitrage - Tiffany Verfahrenstechnik Sie wurde in den USA um die Wende des 19. und 20. Jahrhundert durch Herrn Tiffany berühmt, der auch durch seinen Schmuck - Tiffany & Co bekannt ist. Diese Herstellungsweise basiert auf dem Durchgießen der Glasteile mit einer Zinn- und Bleimischung.
 2. Fusing - Es handelt sich um Glas-Sintern und/oder -Biegen. Dieses Verfahren erfordert genaue Grundsätze und Kurven fürs Glaserwärmen und -abkühlen einzuhalten, um Wertverluste zu vermeiden.
 3. Sandstrahlen - Es gibt mehrere Verfahrenstechniken, die zum Mattieren des Glases nicht nur aus dekorativen, sondern auch zweckgebundenen Gründen dienen. Die meistverwendete Technik ist ohne Zweifel das Sandstrahlen, das preislich und durch die verfahrenstechnische Maskenbildung seine Anwendungsgrenzen erweitert. Die Firma Hlavenka ist in der Lage, sowohl große Flächen mit beliebigem Motiv und Schattierung, als auch kleine Teile mit feinen Mustern bis zur Feinheit einer Fotografie zu realisieren. Gleichzeitig können wir das Sandstrahlen mit einer anderen Verfahrenstechnik kombinieren, wie z.B. Fusing oder Vitrage. Als Beweis dafür ist unsere Bereicherung des Feinsandstrahlens mit einem kleinen Dekor aus gesintertem Glas. Wir nennen dieses Verfahren "Sandstrahlen mit Dekor".
 4. Mosaik - Die Firma Hlavenka verwendet das Mosaik nicht nur für Herstellung von Wandleuchtkörpern, die im Fusingofen gebogen werden, sondern auch für Herstellung von Mosaiktischen, unkonventionellen Spiegeln und sonstigen Erzeugnissen. Wir sind auch in der Lage, verbackene Mosaikmotive zu schaffen und diese Verfahrenstechnik auch mit weiteren zu kombinieren.
 5. Handglässe
 6. Sonstiges - Schutzglas, Trübungsglas, Isolierdoppelglas (Dreierglas).

Hlavenka - krásné sklo

Rodinná firma Hlavenka vznikla v roce 1996 a od té doby prošla několika změnami. V dnešní době patří mezi největší firmy svého druhu v České Republice a může se pochlubit nejen nejširším záběrem a kvalitou svých prací a výrobků.

Z počátku se firma zaměřovala jen na výrobu vitráží a vitrážových doplňků. Po krátkém čase doplnili technologický záběr firmy o pískování. Rok 2002 se zapsal velkým přínosem do technologického zázemí firmy a to zakoupením fusingové pece a tím rozšíření výroby o ohýbání a spékaní skla, výrobu ručních ornamentních skel a skleněnou mozaiku. Všechny tyto technologie jsou schopni kombinovat a díky profesionálnímu zpracování na počítačích i opakovaně reprodukovat. Za pomoci výpočetní techniky ale pouze vytváří, upravují a archivují všechny zakázky. Veškerá ostatní práce je ruční a je prováděna s důrazem na maximální přesnost a kvalitu.

Nabídka:
 1. Vitráž - Tiffany technika Proslavil ji v USA na přelomu 19. a 20. století pan Tiffany, známý též svými šperky - Tiffany & Co. Tento způsob výroby je založen na prolévání skleněných dílů směsí cínu a olova.
 2. Fusing - Jde o spékání skla a/nebo jeho ohýbání. Při tomto procesu je nutné dodržovat přesné zásady a křivky ohřevu a chladnutí skla, aby nedošlo k jeho znehodnocení.
 3. Pískování - Technologií, které slouží k zamatování skla nejen dekorativně, ale i účelově, existuje několik. Tou nejpoužívanější je bezesporu pískování, které díky ceně a moderním postupům vymaskování rozšiřuje své hranice použití. Firma Hlavenka je schopna realizovat jak velké plochy s libovolným motivem i stínováním, tak i malé díly s jemnými vzory až do jemnosti fotografie. Jsme schopni též kombinovat pískování s jinou výrobní technologií, jako je např. fusing nebo vitráž. Důkazem toho je naše obohacení jemného pískování malým dekorem ze spečeného skla. Tuto techniku nazýváme "pískování s dekorem".
 4. Mozaika - Firma Hlavenka používá mozaiku nejen pro výrobu nástěnných svítidel, která jsou ohýbána ve fusingové peci, ale i k výrobě mozaikových stolů, netradičních zrcadel a dalších výrobků. Jsme schopni též vytvářet spečené mozaikové motivy, a i tuto technologii dále kombinovat s ostatními.
 5. Ruční skla.
 6. Ostatní - Bezpečnostní sklo, Kalené sklo, Izolační dvojsklo (trojsklo).
Rendert Time: 0,189 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB