Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Hofman, Jan - Messerschmied 
  • Hofman, Jan - nožíř 
  •  
  • Komenského 32 
  • 373 41 Hluboká nad Vltavou 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Hofman, Jan - Messerschmied

Der Messerschmied Jan Hofman produziert gehämmerte und nicht gehämmerte Messer. Seine Messer haben Messergriffe aus ungeschmückten Büffelhorn, moosigen Hirschgeweih oder aus glattem Holz. Sie werden nicht graviert und sind nicht mit Perlenmutt oder Gold ausgelegt. Die Messerklingen werden seltsam marmoriert und glänzen nicht. Jedes Messer ist ein unwiederholbares Original. Jan Hofman schlägt die Form, Materialien und Durchführung selbst vor, trotzdem lässt er die Möglichkeit der Mitbeteiligung beim Entwurf offen. Die Preise der Messer gehören in die höhere Preiskategorie.

Hofman, Jan - nožíř

Nožíř Jan Hofman vyrábí nože kované i nekované. Jeho nože mají střenky z nezdobené buvolí rohoviny, omšelých jeleních parohů či hladkého dřeva. Nejsou ryté, vykládané perletí ani zlatem. Čepele jsou podivně mramorované a nelesknou se. Každý je neopakovatelný originál. Při správném zacházení mohou i při každodenním užívání přežít svého autora o několik generací. Pan Hofman navrhuje tvar, materiály i provedení u svých typických nožů sám, nicméně ponechává možnost spoluúčasti při samotném návrhu. Smluvní ceny nožů patří do vyšší cenové kategorie.
Rendert Time: 0,170 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB