Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Pecháčková, Ludmila - Glaskünstlerin 
  • Pecháčková, Ludmila - sklářská výtvarnice 
  •  
  • Zvonková 412 
  • 381 03 Český Krumlov 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Pecháčková, Ludmila - Glaskünstlerin

Die Glaskünstlerin Ludmila Pecháčková bietet Dienstleistungen in der Kunstglasverarbeitung: 1. Fotodekoration Anfertigung von Farbfotografien auf Glas mit Glas-Brennfarben und auf Porzellan mit keramischen Brennfarben bei einer Temperatur von 550 - 850°C. 2. Sandstrahlen Sandstrahlen der Fotografien auf Glas und Stein anhand der extrem genau digital vorbereiteten fotochemischen Schablonen. 3. Fotomontage Vorbereitung der Unterlagen aus der gelieferten Fotografie – Ausschnitte, Fotomontage, Kolorieren, Beseitigung von Kratzern. 4. Belichten Druck von CMYK Filmen und Filmschablonen für fotochemische Prozesse in Format A2. 5. Vermietung der Technologien Vermietung und Verleih der Technologien für Sandstrahlen mit der punktgenauer Düse. Es ist möglich, sie auch zum Gliedern der Fotofäden zu benutzen. Ludmila Pecháčková ist spezialisiert auf die neue Technologie „Fotoglas“. Das Fotoglas ist Fotografie, die aus den Glasfarben oder keramischen Farben auf der Silikatunterlage geschaffen wurde. Die Glasfarben und keramischen Farben sind fein zermahlte stark gefarbte Gläser. Sie unterscheiden sich voneinander nur durch die Temperatur, bei der sie ausgebrannt wurden.

Pecháčková, Ludmila - sklářská výtvarnice

Sklářská výtvarnice Ludmila Pecháčková nabízí zájemcům tyto služby uměleckého zpracování skla: 1. Fotodekorace zhotovení barevné fotografie na skle sklářskými a na porcelánu keramickými vypalovacími malířskými barvami, teplota výpalu 550 - 850°C. 2. Pískování pískování fotografií na sklo a kámen pomocí extrémně přesných digitálně připravených fotochemických šablon. 3. Fotomontáže příprava podkladů z dodané fotografie - výřezy, fotomontáže, kolorování, odstranění škrábanců. 4. Osvit zhotovení tiskových CMYK filmů a filmových šablon pro fotochemické procesy do formátu A2. 5. Pronájem technologie - pronájem nebo zapůjčení pískovací technologie s přesnou tryskou. Lze použít i k dělení fotovláken. Paní Pecháčková se specializuje na novou technologii "fotosklo". Fotosklo je fotografie vytvořená ze sklářských nebo keramických barviček na hladké silikátové podložce. Sklářské a keramické barvičky jsou jemně rozemletá silně zabarvená skla. Liší se od sebe pouze teplotou při níž se vypalují.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,171 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB