Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kůs, František - Geigenbauer 
  • Kůs, František - houslař 
  •  
  • Nejedlého 482 
  • 363 01 Ostrov nad Ohří 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Kůs, František - Geigenbauer

Frantisek Kůs wurde am 14.05.1965 in Ostrov nad Ohří geboren. Seine Lehre als Geigenbauer vollendete er 1992 in Luby bei Cheb (Eger) unter der Leitung der Meister Čech, Lupač, Zadražil und Pötzl. Seitdem arbeitete er selbstständig in seiner Werkstatt. Seine Kenntnisse perfektionierte er weiterhin. Im Jahre 1998 arbeitete er mit dem polnischen Spitzengeigenbauer Tadeusz Slodyczka zusammen. 1999 legte er die Meisterprüfung im Atelier von Premysl Otakar Spidlen ab und wurde zum Mitglied der Geigenbauer- und Musikwissenschaftlergemeinschaft gewählt. Ab 2000 arbeitete er drei Jahre lang im Atelier von Jan und Premysl O. Spidlen in Prag als Restaurator von Streichinstrumenten, wo er tiefste Kenntnisse und Kunstfertigkeit erwarb, die er ständig weiter entwickelt. Die von ihm gebauten Instrumente sind von höchster Klang- und Kunstqualität und durch ihre einfache Spielbarkeit und den warmen, weichen Ton beliebt. Er ist Ehrenbürger der Stadt Ostrov. Als Musiker ist er in der Hary Phill Band und im Swing Studio in Karlovy Vary aktiv, mit denen er in Tschechien, sowie auch im Ausland (Deutschland, USA, Schweden) auftritt. Mit diesen Bands nahm er auch einige CD's auf und war als Solist an Studioaufnahmen beteiligt. Gegenwärtig widmet er sich er vor allem dem Bau neuer Instrumente. Er baut Geigen und Bratschen und fertigte unter anderem auch zwei Resonatorgitarren (Dobro) und zwei Gitarren.

Kůs, František - houslař

František Kůs se narodil 14.05.1965 v Ostrově nad Ohří. Houslařem se vyučil v roce 1992 v Lubech u Chebu pod vedením mistrů Čecha, Lupače, Zadražila a Pötzla. Od téhož roku pracuje samostatně ve své dílně. Své znalosti neustále zdokonaluje. V roce 1998 pracoval u špičkového polského houslaře Tadeusze Slodyczky a roku 1999 složil aprobační zkoušku v atelieru Přemysla Otakara Špidlena a byl přijat do Kruhu Umělců Houslařů a hudebních vědců. Od roku 2000 pracoval po tři roky v atelieru Jana a Přemysla O. Špidlena v Praze jako restaurátor smyčcových nástrojů. Právě zde získal nejvyšší znalosti a umělecké dovednosti které dále rozvíjí. Jeho nástroje dosahují nejvyšších zvukových i uměleckých kvalit a jsou oblíbeny pro svoji snadnou hratelnost a teplý bohatý tón. Je čestným občanem města Ostrova. Rovněž je aktivním hudebníkem v kapelách Hary Phill Band a Swing Studio Karlovy Vary, se kterými koncertoval u nás i ve světě (Německo, USA, Švédsko). S těmito kapelami natočil několik CD a k jiným byl přizván do studia jako sólový hráč. V současné době se věnuje hlavně stavbě nových nástrojů. Staví housle, violy, ale mimo jiné také postavil dvě dobra a dvě kytary.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB