Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Lain, Jiří - Holzschnitzer 
  • Lain, Jiří - řezbář 
  •  
  • Abertamy 35 
  • 362 35 Abertamy 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Lain, Jiří - Holzschnitzer

Der Holzschnitzer Jiří Lain beschäftigt sich mit der Produktion von Figuren, ausgehend von der Gothik. Er vermeidet Details und bemüht sich um möglichst große Verkürzung. Seine Werke haben den lebensgroßes Ausmaß. Er arbeitet mit verschiedenen Holzarten. Der Holzschnitzer verkauft seine Werke auch in Westeuropa, Israel und USA. Angebot: - Figurenschnitzerei - Weinachtskrippe - thematische Einheiten, Spezifikation die bergmännischen Weinachtskrippen, Weinachtskrippe der Städte (Karlovy Vary, Sokolov, Nejdek, Annaberg) - oberflächige Holzbearbeitung (Holzfarbtönug mit dem Bienenwachs imprägniert) - Repliken der Sakralstatuen, Arbeit für Kirchen und Museen

Lain, Jiří - řezbář

Řezbář Jiří Lain se zabývá figurální tvorbou a při své práci vychází z gotiky, omezuje detaily a snaží se o co největší zkratku. Jeho díla jsou rozměrově až do životní velikosti. Pracuje s různými druhy dřev. Řezbář prodává svá díla též do západní Evropy, Izraele a USA. Nabídka: - figurální řezba, - betlémy - tématické celky, specializace na betlémy hornické, betlémy konkrétních měst (Karlovy Vary, Sokolov, Nejdek, Annaberg), - povrchová úprava dřeva (tónované dřevo napuštěné včelím voskem), - kopie sakrálních soch, práce pro kostely a muzea.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,187 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB