Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Keramik Pospíšil 
  • Keramika Pospíšilovi 
  •  
  • Náchodská 2676 
  • 390 03 Tábor 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Keramik Pospíšil

Ein Familienunternehmen aus Tábor, das sich der Herstellung von Keramik und Drahtschmuck verschrieben hat. Das Unternehmen konzentriert sich vor allem auf Gefäße und Drahtschmuck mit modernem Charakter. Meistens ist es auf Jahrmärkten oder historischen Märkten bei Stadtfesten anzutreffen, wo die Draht- und Töpferkunst vorgeführt werden. Nur ungern werden Serien gefertigt, in der Regel ist jedes "Stück" ein Original - sowohl was Form als auch Größe betrifft.

Keramika Pospíšilovi

Rodinná firma z Tábora, která se zabývá výrobou točené keramiky a drátováním. Orientuje se spíše na dobový charakter nádob i drátování. Nejčastěji je můžete potkat na jarmarku či historickém tržišti při městských slavnostech, kde předvádí práci dráteníka nebo hrnčíře. Neradi vyrábí sériově, nejčastěji je každý „kousek“ originál – jak tvarově, tak velikostí.  
Rendert Time: 0,171 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB