Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Keramik Čavyně 
  • Keramika Čavyně 
  •  
  • Čavyně 9 
  • 389 01 Vodňany 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Keramik Čavyně

Keramik Čavyně bietet folgende Keramikarten an: 1. Nutzkeramik - Majolika Diese gemalte Keramik ist von Beginn bis zum Ende der Verarbeitung traditionsgemäß handgefertigt. Sie wird zunächst auf der Töpferscheibe gedreht, dann erfolgt das Ankleben der Henkel, Glasur und zuletzt wird die Keramik auf die Rohglasur bemalt. Die Malerei machen wir von Außen an die Produkten mit zwei Glasurtypen: matt-weiß und beige. Das Innere der Keramik bildet die elfenbein-weiße Glanzglasur, die gesundheitlich ganz einwandfrei ist. Das letzte Ausbrennen wird im Ofen bei 1.180°C durchgeführt. 2. Keramische Bilder zur Interieur-Dekoration Es ist möglich, sie an die Wand zu hängen oder sie lassen sich in üblicher Weise in die Fliesenflächen einbauen. 3. Gravierte Nutzkeramik. 4. Keramische Geschenke - keramische Fladen fürs Glück. 5. Plastiken und andere Keramik Keramische Plastiken fertigen wir im Auftrag auf Wunsch. Diese Erzeugnisse produzieren wir aus dem keramischen Schamotte-Ton bis zur Größe von 0,5 m. Die Ausbrenntemperatur erreicht 1180°C und die meisten Plastiken vertragen daher auch Außenumwelt.

Keramika Čavyně

Keramika Čavyně nabízí tyto druhy keramiky: 1. Užitková keramika - majolika Tato malovaná keramika je od začátku zpracování až do konce tradičně ručně vyráběná. Prochází procesem točení na hrnčířském kruhu, lepením oušek, naglazováním a v samotném závěru malováním do syrové glazury. Malbu provádíme vně výrobků do dvou typů glazur: bílá matná a béžová. Vnitřek keramiky tvoří slonově bílá lesklá glazura, která zajišťuje plnou zdravotní nezávadnost našich výrobků. Konečný výpal provádíme v peci při teplotě 1 180?C. 2. Keramické obrázky - jsou vhodné k dekoraci interiérů. Je možné je zavěsit na zeď nebo se dají běžným způsobem zabudovat do obkladů. 3. Rytá užitková keramika. 4. Keramické dárečky - keramické placičky pro štěstí. 5. Plastiky a ostatní keramika Keramické plastiky vyrábíme dle přání na zakázku. Tyto výrobky zhotovujeme z šamotové keramické hlíny maximálně do velikosti 0,5 m. Teplota výpalu dosahuje 1180?C a proto většina těchto plastik snese i venkovní prostředí.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,259 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB