Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Goebel Porzellan GmbH 
 • Goebel Porzellan GmbH 
 •  
 • Coburger Strasse 7 
 • 96472 Rödental 
 •  
 • Oberfranken / Horní Franky

Info • Info

Goebel Porzellan GmbH

Die Geschichte begann am 30. Januar 1871 mit Franz Detleff und William Goebel, den Unternehmensgründern. Sie bauten auf, was später zum Markenzeichen wurde: eine Manufaktur der Sinne. William Goebel und sein Vater Franz Detleff gründen „F. & W. Goebel“. Die erste Porzellanfabrik entsteht 1878 und wird später „Wilhelmsfeld“ genannt. Sie begründet den Standort in Oeslau-Rödental bei Coburg. 

Goebel nimmt die Aktivitäten auf der ganzen Welt im Rahmen der Unternehmenspolitik und im Selbstverständnis der Unternehmenskultur wahr. Das Verhalten auf internationalen Märkten orientiert sich an den jeweiligen Kulturkreisen und gesellschaftlichen Gepflogenheiten.

Goebel misst Qualität daran, wie wertbeständig und professionell ausgearbeitet die Produkte sind, welche Gefühle sie ansprechen und in welchem Maße sie die Erwartungen der Kunden erfüllen. 

Diese Überzeugung, über Generationen im Unternehmen erhalten und weitergegeben, hat Goebel zu einer der bedeutendsten Adressen für Figuren und hochwertige Geschenkartikel in Deutschland, Europa und darüber hinaus werden lassen. In über 75 Ländern weltweit findet der Liebhaber in mehr als 6.000 Fachgeschäften die Produkte des Unternehmens. Produkte, die Emotionen erzeugen, die die Welt bewegen. Allein in Deutschland stellen mehr als 1.600 Handelspartner sicher, dass die Produkte ihre Zielgruppe erreichen. Kaum ein deutscher Haushalt dürfte nicht im Besitz eines Produktes aus der oberfränkischen  Porzellanschmiede sein. 

Qualität und Design aus Deutschland, von eigenen Modelleuren und Entwicklern entworfen und zur Marktreife gebracht und die Kunst, kleine Emotionen groß werden zu lassen, stehen für das Unternehmen, das dankbar und stolz ist, auf seine Mitarbeiter, Kunden und Liebhaber in der ganzen Welt: in den vergangenen mehr als 140 Jahren, heute und in Zukunft. Begeisterung für das Schöne, das bleibt.

Goebel Porzellan GmbH

Historie začala 30. ledna 1871 se zakladateli podniku Franzem Detleffem a Williamem Goebelem. Vybudovali to, co se později stalo chráněnou značkou - manufakturu smyslů. William Goebel a jeho otec, Franz Detleff zakládají společnost „F. & W. Goebel“. První továrna na porcelán vzniká v roce 1878 a později je pojmenována jako "Wilhelmsfeld". Své sídlo zakládá v Oeslau-Rödentalu u Coburgu. 

Goebel se ujímá aktivit po celém světě v rámci podnikatelské strategie a chápe je jako samozřejmou součást podnikové kultury. Jednání na světových trzích se orientuje na příslušné kulturní kruhy a společenské zvyklosti.

Goebel měří kvalitu podle toho, jak jsou produkty vypracovány co do profesionality a uchování hodnoty, jaké oslovují pocity a v jaké míře splňují očekávání zákazníků.

Toto přesvědčení, zachováno a předáváno dále po generace, učinilo porcelánku Goebel jednou z nejvýznamnějších adres pro figurky a vysoce hodnotné dárkové artikly v Německu, Evropě i jinde. Výrobky podniku lze najít ve více než 75 zemích po celém světě a ve více než 6.000 specializovaných prodejnách. Výrobky, které vyvolávají emoce, které hýbou světem. Jen v samotném Německu zajišťuje více než 1.600 obchodních partnerů, aby se výrobky dostaly ke své cílové skupině zákazníků. Snad neexistuje žádná německá domácnost, která by nevlastnila nějaký výrobek z hornofalcké porcelánky.

Kvalita a design z Německa, navržené vlastními modeláři a vývojáři, a dovedené ke zralosti pro trh a umění, z malých emocí udělat velké, stojí za podnikem, který je vděčný a hrdý na své zaměstnance, zákazníky i milovníky značky po celém světě: v uplynulých více než 140 letech, dnes i v budoucnosti. Nadšení pro krásu, to zůstane.
 • Öffnungszeiten:
 • Goebel Porzellan Werksverkauf GmbH:
  Montag bis Freitag: 10.00-17.00 Uhr
  Samstag: 09.00-13.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Goebel Porzellan Werksverkauf GmbH:
  Po-pá: 10.00-17.00 h
  So: 09.00-13.00 h 

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,168 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,32 MB