Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Art Holzwerkstatt - Trastyk, Volary 
 • Art Dřevodílna - Trastyk, Volary 
 •  
 • Budějovická 258 
 • 384 51 Volary 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Art Holzwerkstatt - Trastyk, Volary

Die Art Holzwerkstatt - Trastyk knüpft an eine reiche Vorkriegstradition des durch Holz berühmten Böhmerwald-Städtchens Volary an. Die Wurzeln ihrer gegenwärtigen Produktionstätigkeit reichen bis Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts zurück, als die ersten gedrechselten Holzobjekte aus dieser Werkstatt auf den Theken der Läden der Volkskunst-Produktion "Krásná Jizba (Schöne Stube)" und der Handwerksgenossenschaft Zádruha erschienen. Diese private Holzwerkstatt, die sich auf Technologien der Handbearbeitung und Formgestaltung von Holz orientiert, ist in Volary seit dem Jahr 1988 tätig.

Die Art Holzwerkstatt - Trastyk erzeugt durch die Technologie der Handarbeit Autoreneigene originelle Gegenstände und Objekte. Ihre gemeinsame Kennzeichen bleiben: die regionale Holztradition, Stil in Form und Funktionalität und hoher Qualität des Materials und des Handwerks. Der Hauptmann des Bezirks Südböhmen verwendet die gedrechselten Produkte dieser Werkstatt für seine Repräsentationsgeschenke.

Angebot:
 • gedrechselte Holzschüssel - Wahlmöglichkeit aus einem breiten Angebot von Formen, Größen und der benutzten Holzart (Ulme, Ahorn, Akazie, Birne, Pflaume, Nuss),
 • Hauszubehör - Rahmen, Kerzenhalter, Kreuze, Servier-Holzbretter, Dosen,
 • Sonderanfertigung von Schachfigürchen aus Holz für den Garten, die Größe der Figur beträgt zirka 60 cm.

Art Dřevodílna - Trastyk, Volary

Art Dřevodílna - Trastyk navazuje na bohatou předválečnou tradici dřevařsky proslulého šumavského městečka Volary. Kořeny její současné výrobní činnosti sahají do počátku 80. let 20. století, kdy se první soustružené dřevěné předměty z této dílny objevily na pultech prodejen lidové umělecké výroby "Krásná Jizba" a řemeslného družstva Zádruha. Od roku 1988 působí ve Volatech tato soukromá dřevodílna, orientující se na technologie ručního opracování a tvarování dřeva.

Art Dřevodílna - Trastyk vytváří technologií ruční práce autorsky vlastní originální předměty a objekty. Jejich společným znakem zůstávají: regionální dřevařská tradice, tvarová a funkční stylovost a materiálová a řemeslná kvalita. Soustružené výrobky této dílny využívá jako své reprezentační dary hejtman Jihočeského kraje.

Nabídka:
 • soustružené dřevěné mísy - možnost volby ze široké nabídky tvarů, rozměru a použitého dřeva (jilm, javor, akát, hruška, švestka, ořech),
 • domácí doplňky - rámečky, svícny, kříže, servírovací dřevěná prkénka, dózy,
 • zakázková výroba dřevěných zahradních šachových figur - velikost figury cca. 60 cm.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,185 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB