Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Atelier Chaloupka-Tejkl - Kunstgravierung des Glases 
  • Ateliér Chalupka - Tejkl - umělecké rytiny na skle 
  •  
  • Jateční 8 
  • 360 01 Karlovy Vary 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Atelier Chaloupka-Tejkl - Kunstgravierung des Glases

Das Atelier Chaloupka – Tejkl beschäftigt sich mit der Glasgravur als Meisterbetrieb. Das Atelier half der weltberühmte Glasgravierer Ivan Chaloupka zu gründen. Seine Schüler, die Brüder Tejkl, setzen dieses wertvolle und anspruchsvolle Kunsthandwerk fort. Ihr Kredo ist die auβergewöhnlich hohe Qualität der Hand- und Kunstbearbeitung verschiedenster Motive und Entwürfe. Es handelt sich ausschlieβlich um Handarbeit, die anhand der ursprünglichen klassischen Technik durchgeführt wird. Das Atelier verfügt über eine Sonderarbeit – Litophanie – es geht um die vollständige Beherrschung der Graviertechnik auf dem vorweggenommenen Farbglas. Angebot: 1. Kristall – Teller, Vasen, Pokals, geschliffene und gravierte Blöke, 2. Kristall und Kobalt – geschliffene und gravierte Vasen, 3. Kristall und Rubin – Glastafel mit verschiedenen Motiven.

Ateliér Chalupka - Tejkl - umělecké rytiny na skle

Ateliér Chalupka - Tejkl se zabývá výrobou mistrovských prací v rytině na skle. U počátku založení ateliéru byl světoznámý rytec skla Ivan Chalupka. Jeho žáci, bratři Tejklové, pokračují v tomto vzácném a náročném uměleckém řemesle. Jejich krédem je mimořádně vysoká kvalita řemeslného a uměleckého zpracování nejrůznějších motivů a námětů. Jedná se výhradně o ruční práci, prováděnou původní klasickou technikou. Jednou z výjimečností práce ateliéru je dokonalé zvládnutí rytecké techniky na přejímaném barevném skle - Litophanie. Nabídka: 1. Křišťál - talíře, vázy, poháry, broušené a ryté bloky, 2. Křišťál + kobalt - broušené a ryté vázy, 3. Křišťál + rubín - skleněné tabulky s různými motivy.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,177 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB