Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Umweltorganisation ENVIC 
 • ENVIC, občanské sdružení 
 •  
 • Prešovská 8 
 • 301 00 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Umweltorganisation ENVIC

ENVIC ist ein Netzwerk von Umwelt-Informationszentren. ENVIC-Informationszentren befinden sich in allen Bezirken der Region Pilsen.

Die beiden Hauptsäulen der Arbeit des ENVIC-Netzwerks sind:
 • Information und Beratung zum Thema Umwelt
 • Umweltbildung zu den wichtigsten Themen

Wodurch zeichnet sich das ENVIC-Netz aus?
 • Es gründet auf solidem fachlichem Fundament. Partnerorganisationen sorgen für die fachliche Unterstützung unserer Arbeit.
 • Netzwerk bedeutet, dass die einzelnen Zentren miteinander verbunden sind und sich in allen wichtigen Fragen zur Tätigkeit austauschen.
 • Das Bildungsangebot stimmt in allen Informationszentren überein – Besucher und Besucherinnen können also immer das allernächste Zentrum aufsuchen, ohne etwas aus dem Programm der anderen zu verpassen.
 • Die MitarbeiterInnen der Informationszentren stehen den Besucherinnen und Besuchern stets hilfsbereit zur Seite.

ENVIC, občanské sdružení

ENVIC je síť informačních center v oblasti životního prostředí. Informační centrum (IC) sítě ENVIC najdete v každém okrese Plzeňského kraje.

Dva hlavní pilíře činnosti sítě ENVIC:
 • Informační a poradenská činnost v problematice životního prostředí
 • Vzdělávání v hlavních tématech životního prostředí

Čím se vyznačuje síť ENVIC?
 • Je postavena na pevném odborném zázemí. Partnery jsou organizace, které jsou odbornými garanty naší činnosti.
 • Síť znamená, že střediska jsou propojena a probíhá mezi nimi výměna všech důležitých informací pro jejich činnost.
 • Hlavní vzdělávací akce jsou ve všech IC shodné – můžete tak navštívit nejbližší IC, aniž byste o cokoliv přišli z programu ostatních.
 • Pracovníci informačních center mají vstícný přístup k návštěvníkům.

Rendert Time: 0,182 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB