Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Gemeinnützige Třeboňer Entwicklungsgesellschaft 
 • Třeboňská rozvojová společnost, o.p.s. 
 •  
 • Riegrova 1756/51 
 • 370 01 České Budějovice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Gemeinnützige Třeboňer Entwicklungsgesellschaft

Die gemeinnützige Třeboňer Entwicklungsgesellschaft wurde 2004 gegründet und arbeitet vor allem im Raum Třeboň. Im Rahmen der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Region Třeboň richtet die Gesellschaft das Hauptaugenmerk bei der Umsetzung ihrer Tätigkeiten auf die Organisation und das Angebot von Kultur- und Freizeitaktivitäten, die Unterstützung der Fremdenverkehrsentwicklung und von Initiativen in der Region, auf die Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, der kommunalen Entwicklung, der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft und auf die Entwicklung der Nachhaltigkeit.

Diese Aktivitäten gewährleistet die Entwicklungsgesellschaft entweder durch eigene MitarbeiterInnen oder mit Hilfe anderen Personen (Organisatoren der Aktionen) gemäß den Regeln in der Gründungsurkunde. Kunden und Partner der Entwicklungsgesellschaft sind nichtstaatliche und gemeinnützige Organisationen, die in der südböhmischen Region, aber auch in der ganzen Tschechischen Republik tätig sind, Unternehmen aus der Třeboňer Region, die örtliche Selbstverwaltung, ausländische Partner und weitere.

Projekte:
 1. Touristische Ermäßigungskarte „Třeboňsko“. Das Prinzip dieser touristischen Ermäßigungskarte besteht in der Möglichkeit, Touristen in der Region attraktive Rabatte auf Unterkünfte zu gewähren und ihnen somit bei ihren Streifzügen durch die hiesige wunderschöne Landschaft und das Kultur- und Touristenangebot Geld zu sparen.
 2. Třeboňer Theaterfestival – jährlich im J.K.Tyl-Theater in Třeboň von Juni bis September veranstaltet.

Třeboňská rozvojová společnost, o.p.s.

Třeboňská rozvojová společnost, o.p.s. byla založena jako obecně prospěšná společnost v roce 2004 s působností především na Třeboňsku. V rámci podpory sociálního a ekonomického rozvoje Třeboňska zaměřuje společnost svou činnost mimo jiné na organizaci a zajištění kulturních a volnočasových aktivit, podporu rozvoje cestovního ruchu a podnikání v regionu, podporu přeshraniční spolupráce, komunitní rozvoj, podporu rozvoje občanské společnosti a trvale udržitelného rozvoje.

Tyto aktivity Třeboňská rozvojová o.p.s. poskytuje buď vlastními silami, či prostřednictvím jiných osob (organizátorů akcí) dle pravidel uvedených v zakladatelské smlouvě. Klienty a partnery Třeboňské rozvojové jsou nevládní neziskové organizace působící v Jihočeském kraji i v celé ČR, podnikatelské subjekty působící především na Třeboňsku, místní samospráva, zahraniční partneři a další.

Projekty:
 1. Turistická slevová karta Třeboňsko: Principem této turistické slevové karty je umožnit turistům využít při jejich pobytu na Třeboňsku atraktivních slev a ušetřit tak při jejich toulkách za zdejší nádhernou krajinou a kulturní a turistickou nabídkou finanční prostředky.
 2. Třeboňský divadelní festival - koná se každoročně v Divadle J. K. Tyla v Třeboni od června do srpna.
Rendert Time: 0,199 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB