Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bund der Städte und Gemeinden der Region Südböhmen  
  • Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 
  •  
  • Husova 5 
  • 37001 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Bund der Städte und Gemeinden der Region Südböhmen

Der Bund der Städte und Gemeinden der Region Südböhmen wurde im Juni des Jahres 1998 gegründet, damals noch unter dem Namen Südböhmisches Kommittee für internationale Zusammenarbeit. Seither hat er eine bedeutende Stellung in der Region Südböhmen erlangt und ist auch auf dem Gebiet der gesamten Republik anerkannt.

Es handelt sich um eine freiwillige, politikunabhängige Nichtregierungsorganisation. Ihre Ratsmitglieder sind Städte und Gemeinden, sowie die regionalen Verbände der Gemeinden im Sinne des Gemeindegesetzes. Hinter dem Begriff "Bund" verbergen sich vor allem VertreterInnen der Städte und Gemeinden, die sich über den normalen Rahmen der Obsorge für ihre Gemeinde hinaus auch der Lösung weiterer Probleme der Selbstverwaltung verschrieben haben, die der Mehrzahl der Städte und Gemeinden der Region Südböhmen gemeinsam sind.

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje

Svaz měst a obcí Jihočeského kraje byl založen v červnu roku 1998, tehdy ještě pod názvem Jihočeský výbor pro spolupráci se zahraničím. Od té doby si získal významné postavení v Jihočeském kraji a je uznáván i na celorepublikové úrovni.

Jedná se o dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizaci. Jejími řádnými členy jsou města a obce, jakož i regionální sdružení obcí ve smyslu zákona o obcích. Pod pojmem „Svaz“ je nutné vidět především představitele měst a obcí, kteří se nad rámec starostí o svoji obec věnují řešení i dalších problémů samosprávy, které jsou společné pro většinu měst a obcí Jihočeského kraje.  
Rendert Time: 0,213 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB