Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Gemeindebündnis Kamenné Vrchy 
  • Svazek obcí Kamenné Vrchy 
  •  
  • Nám. 5. května 164 
  • 351 37 Luby 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Gemeindebündnis Kamenné Vrchy

Das Gemeindebündnis Kamenné Vrchy verbindet die Ortschaften in der Umgebung von Cheb (Eger) und Františkovy Lázně (Franzensbad). Sein Ziel ist die Regionalentwicklung mit Akzent auf dem Tourismus, für den eine Reihe attraktiver Orte geboten sind. Zu den bedeutendsten gehört das Nationale Naturresservat Soos und das Schmetterlingshaus im nahegelegenen Žírovice (Sirmitz), das das einzige in Tschechien ist. Typisch für die Region ist auch die erhaltene Volksarchitektur im Egerer Fachwerkstil. Das gesamte Gebiet ist außerdem bekannt für gelegentliche Erdbeben. Das Epizentrum liegt in der Gemeinde Nový Kostel (Neukirchen).

Svazek obcí Kamenné Vrchy

Svazek obcí Kamenné Vrchy sdružuje obce v okolí Chebu a Františkových Lázní. Jeho cílem je regionální rozvoj s důrazem na cestovní ruch. Turistům nabízí řadu atraktivních míst. Mezi nejznámější patří Národní přírodní rezervace SOOS, v nedalekých Žírovicích najdete jediný Motýlí dům v Česku. Typická je pro tuto oblast zachovalá lidová architektura. Můžete obdivovat hrázděnky chebského typu. Celá oblast je také známa častým výskytem zemětřesení. Epicentrum leží v obci Nový Kostel.
Rendert Time: 0,162 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB