Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Kunstverein Pertolzhofen e.V. 
  • Umělecký spolek Pertolzhofen 
  •  
  • Dorfstr. 19 a 
  • 92545 Pertolzhofen 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Kunstverein Pertolzhofen e.V.

Am 18. Juni 2004 wurde der Kunstverein Pertolzhofen e.V. gegründet. Die Ziele sind: - Die Unterstützung der Pertolzhofener Kunstdingertage bei der Verwirklichung ihrer Veranstaltungsprogramme und Projekte. - Einrichtung eines Kunstpreises Pertolzhofen für zeitgenössische Künstler/Innen. - Herausgabe von Pertolzhofener Heften, in denen einzelne zeitgenössische Künstler oder Gruppen vorgestellt werden. - Errichtung einer Pertolzhofener Kunsthalle. Diese Kunsthalle wird aus einem Container bestehen, der durch eine Solarzelle 24 Stunden beleuchtbar ist. Obwohl sie die kleinste Kunsthalle Deutschlands sein wird, wird diese mittels verglaster Sehschlitze ohne Personalbetreuung 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr einsehbar sein. Die Kunsthalle ist auch mobil, mit einem Tieflader ist sie an jeden Ort transportierbar. Wen wir von den Zielen des Kunstvereins Pertolzhofen e.V. begeistern können und in den Verein beitreten möchte, der soll die Homepage besuchen. Alle Mitglieder erhalten eine Jahresgabe in Form einer postkartengroßen Druckgrafik, in diesem Jahr eine von Heiko Herrmann übermalte Kunstpostkarte. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!

Umělecký spolek Pertolzhofen

Umělecký spolek Pertolzhofen e.V. byl založen 18. června 2004. Jeho cíle jsou: - podpora Pertolzhofenských Dnů umění při realizaci jejich programů kulturních akcí a projektů. - zavedení umělecké ceny Pertolzhofen pro současné umělce a umělkyně. - vydávání Pertolzhofenského magazínu, ve kterém budou představováni jednotliví současní umělci a skupiny. - zřízení Pertolzhofenské umělecké haly. Tato umělecká hala bude postavena z kontejneru, který bude pomocí solárního článku osvětlen 24 hodin denně. Přestože bude nejmenší uměleckou halou v Německu, bude díky prosklenému průzoru k vidění 24 hodin denně a 365 dní v roce i bez obsluhy personálu. Umělecká hala bude také mobilní, pomocí podvalníku je možné ji přepravit na libovolné místo. Kdo je cílemi Uměleckého spolku Pertolzhofen okouzlen a chtěl by do spolku vstoupit, nechť navštíví naše webové stránky. Všichni členové mají možnost zakoupit za zvýhodněnou cenu každoročně jednu tištěnou grafiku velikosti pohlednice. V letošním roce je to přemalovaná umělecká pohlednice od Heiko Herrmanna. Další informace najdete na internetových stránkách!
Rendert Time: 0,176 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB