Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Verein für die Erneuerung von Řepice und Umgebung 
 • Sdružení pro obnovu Řepice a okolí 
 •  
 • Řepice 92 
 • 386 01 Strakonice 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Verein für die Erneuerung von Řepice und Umgebung

Der Verein für die Erneuerung von Řepice und Umgebung ist eine nicht-staatliche gemeinnützige Organisation mit der Rechtsform einer Bürgervereinigung. Der Verein wurde 1999 eingetragen. Zurzeit hat der Verein ca. 20 Mitglieder und eine größere Menge an Mitarbeitern und Förderern außerhalb des Vereins. Der Verein betreibt den Kulturraum „Mravenčí skála“ [Ameisenfelsen] in Strakonitz und veranstaltet alljährlich das Festival der alternativen Kultur "Řepice".

Aktivitäten des Vereins:

 1. Erneuerung, Restaurierung, Wartung und Betrieb von unbeweglichen Sehenswürdigkeiten auf dem Gebiet des ehemaligen Parchener Kreises und vor allem auf dem Gebiet des Ortes Řepice.
 2. Bemühung um die Verbesserung des kulturellen und historischen Bewusstseins bei der breiten Öffentlichkeit.
 3. Aktivitäten auf dem historischen Gebiet und auf dem Gebiet der Kulturschöpfung, vor allem in Minderheitsforen.
 4. Bildung eines Raumes für die Aktivitäten von Menschen verschiedener Interessen, Altersgruppen, Bildung und Überzeugungen mit Fokus auf die künstlerische Tätigkeiten, Treffen, Unterrichtsstunden, Kennen lernen, gemeinsame Unterhaltung und alternative Kultur.
 5. Aktivitäten auf dem Gebiet der Menschenrechte und Ausübung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verbesserung des Lebensraumes.
 6. Sicherung und Sammlung von Dokumenten, Fachgutachten und Projekten, die vor allem mit der Geschichte von Řepice und Umgebung zu tun haben.
 7. Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit mit hiesigen und ausländischen Partnern mit ähnlicher Fachrichtung.

Sdružení pro obnovu Řepice a okolí

Sdružení pro obnovu Řepice a okolí je nevládní nezisková organizace mající právní formu občanského sdružení. Sdružení vzniklo v roce 1999 registrací stanov Ministerstvem vnitra. V současné době má sdružení cca 20 členů a větší množství spolupracovníků a příznivců stojících mimo sdružení. Sdružení je provozovatelem Kulturního prostoru "Maravenčí skála" ve Strakonicích a každoročně v červenci pořádá festival alternativní kultury "Řepice".

Činnosti sdružení:

 1. Obnova, oprava, údržba a provoz nemovitých památek na území bývalého prácheňského kraje a zejména na území obce Řepice.
 2. Snaha o zlepšení kulturního a historického povědomí co nejširších vrstev obyvatel.
 3. Vykonávání aktivit na poli jak historickém, tak v oblasti současné kulturní tvorby, především menšinových forem.
 4. Vytvoření prostoru pro aktivity lidí různých zájmů, věku, vzdělání a přesvědčení se zaměřením na uměleckou činnost, setkávání, výuku, poznávání, společnou zábavu a alternativní kulturu.
 5. Vyvíjení aktivit na poli prosazování lidských prá a vaykonávání činností souvisejících se zkvalitněním životního prostoru.
 6. Zajišťování a shromažďování dokumentace, odborných posudků a projektů týkajících se především historie Řepice a jejího okolí.
 7. Navazování styků a spolupracování s tuzemskými i zahraničními partnery podobného zaměření.
Rendert Time: 0,175 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB