Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Gesellschaft der Freunde von Rudolfov 
  • Společnost přátel Rudolfova 
  •  
  • Lipová 8A 
  • 373 71 Rudolfov 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Gesellschaft der Freunde von Rudolfov

Der Bürgerverein "Gesellschaft der Freunde von Rudolfov" ist eine öffentliche, freiwillige, unabhängige und überparteiliche Organisation, die die Unterstützer der Stadt Rudolfov verbindet. Ziel der Organisation ist es, Kultur- und Gesellschaftveranstaltungen zu organisieren, die örtlichen Traditionen zu pflegen und Marketing für die Stadt zu leisten. Der Verein ist eine Rechtsperson aufgrund der Registrierung beim Innenministerium der ČR. Vereinmitglied kann jeder Interessent werden, der älter als 18 Jahre alt ist, der mit den Vereinsgrundsätzen einverstanden ist und im Geist der Regeln aktiv an der Arbeit und an anderen Aktivitäten teilnimmt. Ausübendes Organ des Vereins ist ein dreiköpfiger Ausschuss, der von der Mitgliedversammlung gewählt wird und der den Verein nach Außen gegenüber den Staatorganen und allen anderen Rechtspersonen und physischen Personen vertritt. Der Verein organisiert jedes Jahr im Mai das Bergbaufest.

Společnost přátel Rudolfova

Občanské sdružení Společnost přátel Rudolfova je otevřenou, dobrovolnou, nezávislou a nadstranickou organizací, spojující příznivce města Rudolfova za účelem pořádání kulturně společenských akcí, rozvíjení místních tradic, propagace a popularizace města. Sdružení má právní subjektivitu na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR. Členem Sdružení se může stát každý zájemce starší 18-ti let, který se přihlásí, souhlasí se stanovami sdružení a v jejich duchu se aktivně podílí na práci a našich aktivitách. Výkoným orgánem Sdružení je tříčlenný výbor, zvolený členskou schůzí, který zastupuje sdružení navenek vůči státním orgánům a všem dalším právnickým a fyzickým osobám. Sdružení pořádá každoročně v květnu Hornické slavnosti.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB