Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern e.V. 
 • Profesní svaz výtvarných umělců Dolní Bavorsko 
 •  
 • Ringstraße 1 
 • 94081 Fürstenzell 
 •  
 • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern e.V.

Der BBK Niederbayern ist ein Regionalverband des Landesverbandes Bildender Künstler Bayern. Der BBK ist die große Berufsvertretung in der Bildenden Kunst in Deutschland. Dem Regionalverband Niederbayern gehören etwa 200 Mitglieder an. Der BBK Niederbayern hat ein Kulturwerk eingerichtet. Dieser gemeinnützige Verein unterstützt Künstler und Kulturprojekte.

Was wir wollen: Unser wichtigstes Anliegen ist es, die Interessen der Künstler effektiv zu vertreten und den Arbeitsplatz "Kunst" zu sichern.

Wir treten auf Bezirksebene ein für: - Förderung der Bildung und Ausbildung - Erleichterung der Existenzgründung im Kunst und Kulturbereich - Verwirklichung eines kulturfreundlichen Steuerrechtes - Wahrung der Urheberrechte im künstlerischen Bereich - Verankerung einer Ausstellungsvergütung im Urheberrechtsgesetz - Sicherung der Beteiligung bildender Künstler an Baumaßnahmen der öffentlichen Hand - Sicherung transparenter Wettbewerbe - Verbesserung der sozialen Absicherung bildender Künstler durch das Künstlersozialversicherungsgesetz - Aufhebung der Benachteiligung von Künstler/innen - Sicherung der Atelierversorgung zu annehmbaren Kosten

Was wir können: Der BBK Niederbayern bietet folgende Dienstleistungen an: - Beratung bei der Vorbereitung und Ausarbeitung von Wettbewerben - Beratung bei der Planung und Durchführung von Ausstellungen, Kunstpreisen und Stipendien - Organisation von Ausstellungen - Vermittlung von Fachjuroren - Vermittlung von Künstler/innen - Vermittlung von Kunstwerken Der BBK Niederbayern initiiert, plant und verwirklicht auch viele länderübergreifende Projekte, vor allem mit den Nachbarregionen Böhmen und Oberösterreich.

Profesní svaz výtvarných umělců Dolní Bavorsko

Profesní svaz výtvarných umělců Dolní Bavorsko (něm. zkratka BBK) je regionální svaz Zemského svazu výtvarných umělců Bavorska. BBK je největší profesní zastoupení ve výtvarném umění v Německu. K regionálnímu svazu Dolní Bavorsko přísluší asi 200 členů. BBK Dolní Bavorsko zřídil kulturní zařízení. Tento obecně prospěšný spolek podporuje umělce a kulturní projekty.

Co chceme: Náš nejdůležitější úkol je, efektivně zastupovat zájmy umělců a zajistit tak pracovní místo "Umění".

Zasazujeme se na krajské úrovni o: - osvětu a vzdělávání, - usnadnění zakládání výdělečné činnosti v oblasti umění a kultury, - realizace daňového práva, které je nakloněné kultuře, - ochrana autorských práv v umělecké oblasti, - zakotvení odměny za výstavu v zákoně na ochranu autorských práv, - zajištění účasti výtvarných umělců na stavebních pracech veřejného sektoru, - zajištění transparentních soutěží, - zlepšení sociálního zabezpečení výtvarných umělců prostřednictvím zákona o sociálním zabezpečení umělců, - odstranění znevýhodňování umělců / umělkyň, - zajištění ateliérů za přiměřené náklady.

Co můžeme: BBK Dolní Bavorsko nabízí následující služby: - poradenství při přípravě a vypracování soutěží, - poradenství při plánování a realizaci výstav, uměleckých cen a stipendií, - organizace výstav, - zprostředkování odborných porotců, - zprostředkování umělců, - zprostředkování uměleckých děl. BBK Dolní Bavorsko iniciuje, plánuje a realizuje také mnohé přeshraniční projekty, především se sousedními regiony Českem a Horním Rakouskem.
 • Öffnungszeiten:
 • Kulturmodell Bräugasse 9, D-94032 Passau

  Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 15.00-17.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Kulturmodell Bräugasse 9, D-94032 Passau

  Otevírací doba: úterý až neděle: 15.00-17.00 hod.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB