Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Briefmarkenfreunde Regen e.V. 
  • Spolek přátel poštovních známek, Regen 
  •  
  • St.-Anton-Str. 26 
  • 94209 Regen 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Info • Info

Briefmarkenfreunde Regen e.V.

Interessantes aus der Vereinsgeschichte: Gründung am 07.06.1962. Beitritt zum Landesverband Bayerischer Philatelistenvereine e.V. (LV) am 01.04.1964. Gründung einer Jugendgruppe 1964. 1. Wettbewerbsausstellung am 20.03. und 21.03.1965 der Jugendgruppe verbunden mit einer Werbeschau des Seniorenvereins. Briefmarkenausstellung am 27.08. und 28.08.1988. Anlass war das Vereinsjubiläum 25 Jahre Briefmarkenfreunde Regen. Im Jahre 1991 werden Beziehungen zur Jugendgruppe in Sušice (Schüttenhofen-CZ) geknüpft. Vom 15.10. bis 17.10.1992 Durchführung für den LV "Tag der Briefmarke" mit verbundener Werbeausstellung. Im April 1994 Durchführung des "Tages der Jungen Briefmarkenfreunde" für den LV mit Teilnahme von Jugendsammlern aus Frankreich und der Tschechischen Republik. Erstmals wird in Deutschland die Tschechische Post tätig, die aus diesem Anlaß zwei Sonderstempel auflegt. Am 14. und 15.06.1997 veranstalteten die Briefmarkenfreunde Regen eine Internationale Briefmarkenwettbewerbsausstellung im Rang 3. Die Ausstellung mit Sonderpostamt und Sonderstempel der Deutschen und Tschechischen Post verzeichnete einen großen Besucheransturm und war ein voller Erfolg. Am 22.08.1997 Präsentation der "Bayerwald-Briefmarke" durch den Bundespostminister Dr. Wolfgang Bötsch in Regen und unseren Verein. 07.10. und 08.10.2000 Briefmarkenausstellung "REGEN 2000" mit schönen und wertvollen Sammlungen. Sie war ein großer Erfolg und fand bei Sammlern und der Bevölkerung große Resonanz. Aktuell: In Regen findet vom 1. bis 3.Juni 2007 die Internationale Briefmarken-Wettbewerbs-Ausstellung im Rang 2 – REGENIA 2007 – mit Jugendklasse und Offener Klasse statt. Das sind einige Höhepunkte in Punkto Philatelie. Natürlich kommt auch der gesellschaftliche Teil in unserem Verein nicht zu kurz. Hervorzuheben sind die Vereinsausflüge zu bedeutenden europäischen Briefmarkenausstellungen. "Ausflüge" dieser Art sind auch weiterhin geplant. Voller Stolz weisen wir darauf hin, dass unsere Vereinsmitglieder höchstprämierte Sammlungen aufweisen können. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage!

Spolek přátel poštovních známek, Regen

Zajímavosti z historie spolku: Založení O7.06.1962. Vstup do Zemského svazu Bavorských filatelistů 01.04.1964. Založení skupiny mladých 1964. 1. Soutěžní výstava skupiny mladých 20.03. a 21.03.1965 spojena s reklamní přehlídkou spolku seniorů. Výstava poštovních známek 27.08. a 28.08.1988. Podnětem bylo jubileum spolku - 25 let Přátel poštovních známek Regen. V roce 1991 jsou navázány vztahy se skupinou mladých v Sušicích v ČR. Od 15.10. do 17.10.1992 zajištění "Dne známek" ve spojení s reklamní výstavou. V dubnu 1994 konání "Dne mladých přátel poštovních známek" s účastí sběratelů známek z Francie a z České republiky. Poprvé je v Německu aktivní Česká pošta, která z tohoto důvodu vydala dvě příležitostná razítka. 14. a 15.06.1997 uspořádali přátelé poštovních známek Regen mezinárodní soutěžní výstavu poštovních známek ve stupni 3. Výstava se zvláštním poštovním úřadem a příležitostnými razítky německé a české pošty zaznamenala velký nápor návštěvníků a byla velkým úspěchem. 22.08.1997 prezentace výstavy "Poštovní známka Bavorský les" ministrem německé pošty Dr. Wolfgangem Bötschem v Regenu a naším spolkem. 07.10.2000 výstava poštovních známek "REGEN 2000" s krásnými a cennými sbírkami. Výstava byla velkým úspěchem a našla u sběratelů a obyvatel velkou odezvu. Aktuálity: V Regenu se koná od 01. do 03.06 2007 Mezinárodní soutěžní a reklamní výstava poštovních známek druhého stupně - REGENTA 2007 - s třídou pro mládež a s otevřenou třídou. To jsou některé vrcholy v oblasti filatelie. Přirozeně nepřichází zkrátka ani společenská část našeho spolku. K tomu slouží výlety spolku na významné evropské výstavy poštovních známek. "Výlety" tohoto typu jsou plánovány i nadále. Hrdě poukazujeme na to, že naši členové spolku mohou vykazovat nanejvýš oceňované sbírky. Další informace najdete na domovské stránce spolku!
Rendert Time: 0,184 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB