Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern/Oberpfalz (BBK) e.V., D-Regensburg 
 • Profesní svaz výtvarných umělců Dolního Bavorska / Horního Falcka (BBK), D-Řezno 
 •  
 • Ludwigstraße 6 
 • 93047 Regensburg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern/Oberpfalz (BBK) e.V., D-Regensburg

Der BBK Niederbayern/Oberpfalz wurde 1946 gegründet und versteht sich als Interessenvertretung aller KünstlerInnen in der Region. Die Mitgliedschaft steht allen KünstlerInnen offen, die ihren ständigen Wohnsitz in Niederbayern und Oberpfalz haben, oder längere Zeit dort lebten. Über die Aufnahme entscheidet eine gewählte Jury.

Der BBK Niederbayern/Oberpfalz ist ein Regionalverband des Landesverbandes Bildender Künstler Bayern und Mitglied im Bundesverband Bildender Künstler, Bonn. Dem BBK Niederbayern/Oberpfalz gehören 300 Mitglieder an (Stand März 2002). Der BBK bietet ein Dach für junge und aufstrebende ebenso wie für etablierte KünstlerInnen. Der Verband kann nur durch die Kreativität und die kontinuierliche Präsenz seiner Mitglieder in der Öffentlichkeit auf sich aufmerksam machen und damit seine Bedeutung dokumentieren.

Was kann der BBK:
 • Beratung bei Wettbewerben (Kunst am Bau)
 • Beratung bei der Planung und Durchführung von Ausstellungen
 • Vorschläge für Kunstpreise und Stipendien
 • Vermittlung von Fachjuroren
 • Vermittlung von KünstlerInnen
 • Vermittlung von Kunstwerken Ausstellungsräume: (Kunst- und Gewerbehaus) Ludwigstr. 6, D-93047 Regensburg

Profesní svaz výtvarných umělců Dolního Bavorska / Horního Falcka (BBK), D-Řezno

Profesní svaz výtvarných umělců (PSVU) Dolního Bavorska / Horního Falcka byl založen v roce 1946 a je chápán jako zájmové zastoupení všech umělců a umělkyň v regionu. Členství je otevřené všem umělcům a umělkyním, kteří mají své stálé bydliště v Dolním Bavorsku a Horním Falcku, nebo tam delší dobu žili. O přijetí rozhoduje volená porota.

PSVU Dolní Bavorsko /Horní Falcko je regionálním svazem Zemského svazu výtvarných umělců Bavorska a je členem Spolkového svazu výtvarných umělců v Bonnu. PSVU Dolní Bavorsko / Horní Falcko má 300 členů (stav v březnu 2002). PSVU zastřešuje jak mladé a vyvíjející se umělce a umělkyně, tak i již etablované. Svaz na sebe může na veřejnosti upozornit jen tvůrčí činností a stálým prezentováním svých členů, a tím i dokumentovat svůj význam.

Co PSVU dokáže:
 • poradenská činnost při soutěžích (umění ve stavitelství)
 • poradenská činnost při přípravě a organizování výstav
 • návrhy na umělecké ceny a stipendia
 • zajišťování odborných porotců
 • zprostředkování umělců a umělkyň
 • zprostředkování uměleckých děl Výstavní prostory: (Dům umění a řemesel) Ludwigstr. 6, D-93047 Regensburg
 • Öffnungszeiten:
 • Donnerstag: 09.00-12.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Čtvrtek: 09.00-12.00 hodin

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,185 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB